Den 26 maj var den officiella valdagen för Europaparlamentsvalet och du som är medborgare i ett EU-land fick rösta. På denna sida har vi samlat viktig information om EU och EU-valet år 2019.

I Europaparlamentet kommer Sveriges valda representanter med sina tjugo mandat att kunna påverka EU:s lagstiftning och budgetar – något som direkt eller indirekt får effekt på utlandssvenskarna.

I samband med Europaparlamentsvalet har vi på Svenskar i Världen arbetat med att uppmärksamma och lyfta fram viktiga frågor och aspekter som berör utlandssvenskar. Vi har bland annat bett politiker från respektive riksdagsparti att svara på fem frågor som berör utlandssvenskar.

Rösta från utlandet

Hur röstar du från utlandet?

Det finns två sätt att rösta utomlands ifrån. Du kan antingen brevrösta eller förtidsrösta på svenska ambassader och konsulat.

Brevrösta kan du göra tidigast den 11 april till så sent det går för att säkerställa att brevrösten har kommit fram i tid till rösträkningen. För de utlandssvenskar som fallit ur röstlängden måste brevrösten senast ha kommit fram till respektive valnämnd den 25 maj, dagen innan rösträkningen startar.

Vad behöver du för att kunna brevrösta?
Om du har utvandrat från Sverige och står med i röstlängden kommer allt nödvändigt material skickas till din folkbokföringsadress i utlandet under april månad.

Om du däremot inte står med i röstlängden kan du beställa det material som behövs för att brevrösta från valmyndighetens hemsida men även vid vissa ambassader och konsulat.

Du behöver två vittnen över 18 år som kan intyga att röstningen har gått rätt till.

Vilka partier och kandidater kan jag rösta på?
Röstningsmaterialet som du får skickat till dig i utlandet är lite begränsat. Det medkommer inte separata partiblad som du lägger ner i röstkortet. Du får däremot ett tomt blad där du själv skriver ditt valda parti och kandidat.

Viktigt är att endast rösta på de kandidater som ställer upp i valet och givit sitt medgivande till kanditaturen.

Vilka kan du då rösta på och var hittar du kandidaterna?
Ambassader och konsulat kan ha partiblad från de partier som i det senaste valet fick minst 1 % av rösterna. Det är dock inte ett krav att ambassader och konsulat ska ta in dessa partiblad. Då kan du istället gå in på valmyndigheten och direkt länkas till de partier och kandidater som är med i valet.

Hur brevröstar du?
Valmyndigheten ger sex enkla steg för brevröstning från utlandet

1. Gör i ordning din röst genom att i avskildhet lägga valsedeln i valkuvertet.

2. Stäng kuvertet

3. Fyll i dina personuppgifter på framsidan av ytterkuvertet. Vittnena ska fylla i sina uppgifter på
baksidan av ytterkuvertet.

4. Om du har ett röstkort: Placera röstkortet framför ytterkuvertet i
omslagskuvertet så att adressen till valnämnden i din kommun syns i fönstret på omslagskuvertet.

5. Om du saknar röstkort: Placera ytterkuvertet så att Valmyndighetens adress på ytterkuvertet syns i omslagskuvertets fönster.

6. Klistra igen omslagskuvertet och frankera det.
Skicka din brevröst från utlandet tidigast den 11 april. Brevrösten måste vara framme i tid till rösträkningen.

Vill du istället förtidsrösta?
Du kan förtidsrösta från och med 2 maj och då behöver du id-handling och röstkort. Om du förlagt ditt röstkort och/ eller legitimation kan du rösta på annat sätt.

Vill du som utlandssvensk förtidsrösta i Sverige?
Då behöver du stå med i röstlängden och införskaffa dig ett dubbelttröstkort. Det kan du göra från och med den 29 april.

Här hittar du din röstningslokal utomlands.

Partierna svarar

Vad vill de svenska riksdagspolitikerna driva för frågor som direkt eller indirekt resulterar i påverkan på utlandssvenskar? Vi ställde fem frågor till respektive parti i syfte att bena ut frågor som rör utlandssvenskar. Vill ni läsa vad partierna svarade kan ni trycka här .

Partiernas EU-politik

Bland Sveriges riksdagspartier grundar sig olika ideologiska bakgrunder, detta resulterar i att vissa sakfrågor tas i större beaktning än andra. Beroende på vilket parti som diskuteras kan såeldes den politiska atmosfären av sakfrågornas betydelse genomsyra samtalet. Därför har vi, utöver de frågor som ställdes till partierna med fokus på utlandssvenskar, sammanställt riksdagspartiernas övergripande EU-politik.
Om ni vill läsa om vad för politik partierna vill bedriva i EU kan ni läsa det här.

Europaparlamentet

Europaparlamentet har alla EU:s medlemsländer en chans att göra sin röst hörd i frågor som berör den enskilda staten men också i EU:s funktioner. För att tydliggöra hur och i vilka partigrupper de svenska partierna agerar inom Europaparlamentet har vi tagit fram de existerande partigrupperna. Vill du läsa om Europaparlamentet och dess partigrupper kan du trycka här.

Artiklar

Dagens Nyheter har påbörjat en intervjuserie med partiernas toppkandidater till Europaparlamentet. Vi listar de kandidater som kommer intervjuas:

  • Sara Skyttedal (KD): F.o.m 17 mars kan du läsa Skyttedals intervju här.
  • Malin Björk (V): F.o.m 4 april kan du läsa Björks intervju här.
  • Peter Lundgren (SD): F.o.m 4 april kan du läsa Lundgrens intervju här.
  • Soraya Post (FI): F.o.m den 24 mars kan du läsa Posts intervju här.
  • Heléne Fritzon (S): F.o.m den 4 april kan du läsa Fritzons intervju här.
  • Fredrik Federley (C): F.o.m den 4 april kan du läsa Federleys intervju här.
  • Tomas Tobé (M): F.o.m den 31 mars kan du läsa Tobés intervju här.
  • Alice Bah Kuhnke (MP): F.o.m den 4 april kan du läsa Bah Kuhnkes intervju här.
  • Karin Karlsbro (L): F.o.m den 4 april kan du läsa Karlsbros här.

Dagens Nyheter: ”Väljarna måste få besked om EU:s stora framgångar”
Aftonbladet: ”Dags för utlandssvenskar att rösta i EU-valet”
Svenskar i Världen: ”Vad kan EU göra för dig?”


Länkar:
Valmyndigheten – Kalendarium över EU-valet
Europa Parlamentet – Hur och var kan du rösta?
Skatteverket – Anmälan till röstlängden
Riksdagen – Allmän info och historia om EU-valet