EU-valet 2019

EU-valrörelsen är igång efter fem års vila. Den 26 maj är det val till Europaparlamentet och du som är medborgare i ett EU-land får rösta. Runt om i världen bor det ca 660 000 utlandssvenskar, många av dem är röstberättigade men alla röstar inte av olika anledningar. På denna sida har vi samlat viktig information och länkar för den som vill veta mer om EU-valet.

I Europaparlamentet kommer Sveriges valda representanter med sina tjugo mandat att kunna påverka EU:s lagstiftning och budgetar – något som direkt eller indirekt får effekt på utlandssvenskarna.

I samband med Europaparlamentsvalet arbetar därför Svenskar i Världen med att uppmärksamma och lyfta fram viktiga frågor och aspekter som berör utlandssvenskar. Vi har således bett politiker från respektive riksdagsparti att svara på ett antal frågor som berör utlandssvenskar.

Viktiga datum:


Artiklar & Event

Temadag om Europavalet den 19 mars
Funktionsrätt Sverige bjuder in till öppen temadag om Europavalet den 19 mars. Under dagen får du veta mer om vad valet innebär för EU-medborgare med utgångspunkt i funktionsrätt och du får lära dig mer om den sociala pelaren. För mer information och anmälan, klicka här.

Dagens Nyheter har påbörjat en intervjuserie med partiernas toppkandidater till Europaparlamentet. Vi listar de kandidater som kommer intervjuas:

  • Sara Skyttedal (KD): Den 17 mars kan du läsa första intervjun här.
  • Malin Björk (V):
  • Peter Lundgren (SD):
  • Soraya Post (FI):
  • Heléne Fritzon (S):
  • Fredrik Federley (C):
  • Tomas Tobé (M):
  • Alice Bah Kuhnke (MP):
  • Oklar… (L):

Länkar:
Valmyndigheten – Kalendarium över EU-valet
Europa Parlamentet – Hur och var kan du rösta?
Skatteverket – Anmälan till röstlängden
Riksdagen – Allmän info och historia om EU-valet