Vi välkomnar fler medlemmar

– Svenskar i Världens roll viktigare än någonsin

Svenskar i Världens roll i coronapandemin, våra historiska framgångar och nya lösningar på aktuella utmaningar är helt avhängigt alla medlemmar. Det gäller även insatserna för att öka svenska bolags konkurrenskraft och stimulera fler svenskar att studera eller arbeta utomlands. Du är viktig, och vi välkomnar fler som du!

Större behov av hjälp och ökat tryck i påverkansarbetet

Coronapandemin har fått till följd att fler utlandssvenskar hör av sig till oss för att få hjälp eller information. Utrikesministern kontaktade oss i mars för att få ta del av utlandssvenskarnas behov och status med anledning av pandemin. Vi har sedan dess haft en tät dialog med beslutsfattare på UD för att belysa utlandssvenskars problem för att hitta lösningar. Representanter har handgripligen hjälpt strandsatta svenskar och bidragit med att sprida information och medmänsklighet.

Svenskar i Världen driver idag inte mindre än 29 sakfrågor varav ändrade krav för medföljande till utlandssvenskar som återvänder till Sverige med en partner från ett land utanför EU/EES och förlängd tid i statens personadressregister SPAR är några högaktuella. Vi har upparbetade kontakter med myndigheter och politiker som lyssnar på våra argument och responsen är överlag positiv. Men Rom byggdes inte på en dag, så vi ligger i.

Låt oss tillsammans sprida ordet om att SVIV finns och vad vi gör!

Just nu har vi ett unikt momentum att positionera utlandssvenskarna som den viktiga resurs ni är. Internationell erfarenhet och kompetens ger konkurrenskraft åt svenska företag och samhället i stort, så ju fler utlandssvenskar desto bättre. Om vi i detta sammanhang ökar antalet medlemmar i SVIV skulle vi få;

  • större legitimitet som utlandssvenskarnas organisation
  • starkare röst i påverkansarbetet
  • fler som sprider information om Svenskar i Världen och därmed ökar vår kännedom
  • större medlemsintäkter, som i sin tur möjliggör fler aktiviteter som gynnar alla medlemmar

Vi hoppas att du vill vara en del av vår värdefulla expansion. Om du värvar minst två nya betalande medlemmar för medlemsår 2020 senast den 31 augusti bjuder vi på halva ditt medlemskap nästa år. Dessutom kommer det att finnas ett extra fint pris till den som lyckas värva flest medlemmar, oavsett vilket slags medlemskap du har. Den som blir ny medlem har chans att vinna ett Storytel-abonnemang på ett halvår till sig själv eller ge bort till en vän. Tre presentkort i potten.

Kontakta gärna även ungdomar! Att få en första positiv erfarenhet genom utlandsstudier borgar för att intresset växer för att ge sig ut på fler internationella äventyr. Deras medlemskap är tillsvidare kostnadsfritt till och med året de fyller 30.

Den som är medlem eller arbetar hos våra platina-, guld- och silverpartner får rabatt på medlemskapet. Anställda hos våra huvudpartner har kostnadsfritt medlemskap. Listan över våra partner hittar du här: https://www.sviv.se/natverk/partners/. Är du inte anställd hos någon av våra partner betalar du fullt pris för medlemskapet (500 kr/kalenderår)

Medlemsanmälan

Nya medlemmar anmäler sig här: https://blimedlem.foreningshuset.se/svenskar-i-varlden. Påminn dem om att ange ditt namn när de fyller i formuläret (finns en specifik ruta för det). Kontakta oss på sviv@sviv.se om du vill följa upp om personen har blivit medlem.

Vi hoppas att du vill hjälpa till. Tillsammans blir vi starkare!

Varma hälsningar,
Cecilia Borglin,
generalsekreterare