Partners

Svenskar i Världen stöds av ett antal företag, varav många med utlandsplacerad personal. För dem är intresset och nyttan stor för alla de insatser och aktiviteter som organisationen gör. Våra 10 huvudintressenter deltar aktivt i projekten och har möjlighet att ge egna synpunkter på vad som bör prioriteras av organisationen.

Läs mer om vilka våra olika partners är under följande rubriker;

Huvudintressenter

Guldpartners

Silverpartners

Benefactors

Guldmedlemmar

Visa att ni är engagerade i samhällsdebatten och stöder Svenskar i Världen

Vi har nyligen tagit fram en serie sigill för våra partners. De finns tillgängliga som vektorfiler i PDF och som PNG, vilket ger flexibilitet för webb, video, tryck och i stort sett allt man kan hitta på. Som partner är ni välkomna att inkludera dessa sigill varhelst ni önskar och ser nytta av användandet. Vi har mejlat ut sigillet i olika format till samtliga partners. Har ni som partner inte fått det eller tappat bort det, är det bara att mejla redaktor@sviv.se så skickar hon det omgående.

Är ni intresserade av att bli partner med oss? Läs mer om vad vi gör för våra partners.