Därför funkar – eller funkar inte – BankID

Många utlandssvenskar upplever problem med att förnya eller skapa ett mobilt BankID, samtidigt som det fungerar för andra. Här har vi försökt bena ut frågan.

Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett medborgarskap, finns med i Statens PersonAdressRegister, SPAR. När man avregistreras ur folkbokföringen finns man kvar i SPAR i ytterligare tre år. De vanligaste orsakerna till avregistrering är att personen avlider eller utvandrar. Efter tre år gallras uppgifterna om dessa personer ur SPAR-registret.

Skatteverket svarade nyligen i sitt remissvar Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (se 2.5 avsnitt 9.2.3) att de gärna ser en dubbelt så lång gallringsfrist – från tre till sex år.

I resolutionen Bevara utlandssvenskars folkbokföring i det statliga personadressregistret SPAR föreslår Svenskar i Världen att uppgifter till utvandrande personer folkbokförda i ett annat land snarare bör finnas kvar i SPAR-registret i tio år. På så vis går den i linje Valmyndighetens röstlängd om tio år.

Personer som är utgallrade ur SPAR kan inte nås av företag som vill kommunicera med dem, och vissa företag kräver tillgång till folkbokföringsadressen för att personen i fråga ska kunna ta del av en tjänst.

Läs mer om utlandssvenskar i SPAR-registret här.

Återkoppling från BankID

Svenskar i Världen har varit i kontakt med BankID gällande frågan. Från deras håll är folkbokföring i Sverige inte ett krav för att beviljas BankID. Det som krävs är ett personnummer, att banken har genomfört en ursprungsidentifiering på användaren enligt ett specifikt regelverk och att aktuella personuppgifter kan kontrolleras mot ett statligt register eller motsvarande.

Problemet som uppstår är alltså inte nödvändigtvis att utlandssvenskar som registrerats som utvandrade i SPAR saknar folkbokföringsadress i Sverige, utan snarare att banken inte längre har något sätt att komma åt privatpersoners uppgifter eller jämföra uppgifter de själva utlämnar mot ett officiellt statligt register.

Reglerna kring kontroll mot ett statligt register eller motsvarande finns i det statliga regelverket för svensk e-legitimation.

Integritetspolicy BankID

3.2 Hur dina uppgifter samlas in

3.2.1 Banken genomför noggrann fysisk identifiering av dig och registrerar dina uppgifter när du blir kund i banken och kontrollerar dessa uppgifter mot folkbokföringen. Vid utgivning av ditt BankID är det din bank som för över dina personuppgifter till oss så att ditt BankID kan skapas.

3.2.2 Vi får också uppdateringar från Statens personadressregister (SPAR) med information om förändringar i folkbokföringen för att kunna utföra den registervård som beskrivs i kap 4.4.

Samordningsnummer inte tillräckligt

Notera att man inte kan skaffa BankID med samordningsnummer, eftersom det är en identitetsbeteckning för en person som inte är, eller har varit, folkbokförd i Sverige. Det räcker därmed inte som identifikation för att kunna öppna bankkonto eller få BankID (Regeringen.se).

Bankrutiner varierar

Olika banker kan ha olika rutiner för att hantera utlandssvenskar. Läs mer om svenska banker som utger e-legitimation eller mobilt BankID på SPARs webbplats här, eller kontakta din bank direkt.

Det är näst intill omöjligt att skaffa BankID för första gången från utlandet om du redan har gallrats ut ur SPAR-registret. Om du dessutom är utskriven ur folkbokföringsadressregistret kan det uppstå problem om du vill förnya ditt existerande BankID, om det exempelvis har gått ut eller blivit inaktivt.

Vi har ställt frågan till Handelsbanken hur deras rutiner ser ut:

För att själv kunna förnya ditt BankID behövs en inloggningsdosa med eller utan sladd, samt ett tillhörande personligt inloggningskort som stoppas i dosan. Om du har haft ett fungerande BankID och dosan med kort fungerar som det ska så bör det gå att förnya ditt BankID själv ifrån utlandet, även om du inte är folkbokförd i Sverige längre.

Dock så går alla bankers inloggningskort ut efter några år, antalet år kan variera mellan olika banker. Inloggningskort kan också bli inaktiva om de aldrig används. Utan inloggningskort kan man inte förnya eller skaffa BankID på egen hand, och har du skrivits ut från Sverige kan du heller inte beställa ett nytt inloggningskort eftersom bankerna skickar ut dem per automatik till din bekräftade folkbokföringsadress.

Det enda alternativet för att kunna skaffa eller förnya ett BankID om du inte längre är finns med i SPAR är att arrangera ett fysiskt möte på ditt bankkontor i Sverige för en individuell utredning av din begäran av BankID. Kontakta din bank för att veta vilka uppgifter, stärkande bevis och övriga dokument du behöver ta med dig för en sådan utredning. Om banken trots allt beviljar din ansökan om ett nytt inloggningskort utan att du finns med i SPAR-registret eller har en svensk folkbokföringsadress får du hämta ut kortet på bankkontoret. En sådan överenskommelse är undantaget, inte regeln.

Utredning om statligt ID-kort med e-legitimation 

2017 gjordes en särskild utredning för att bland annat utreda och lämna förslag på en ny lag och en ny förordning om statliga identitetshandlingar med bestämmelser om ett statligt identitetskort och en statlig e-legitimation. Utredningen finns att läsa här: Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation, SOU 2019:14 

Ett sådant statligt ID-kort med e-legitimation skulle kunna tillföra ett alternativt sätt för banker att säkerställa personuppgifter för bekräftelse i syfte att skaffa BankID, annan form av e-legitimation och/eller inloggningskort. Kortet hade även kunnat användas till en rad andra tjänster som i dagsläget tas ifrån svenskar som inte är folkbokförda i Sverige eller finns kvar i SPAR och Skatteverkets system “Navet”, som är folkbokföringens aviseringssystem till myndigheter.  

“Vi föreslår att en statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå får finnas på det statliga identitetskortet. E-legitimationen ska även SOU 2019:14 Sammanfattning 21 kunna användas för att skapa en elektronisk underskrift. Den kan utfärdas till personer som har fyllt 13 år och som är svenska medborgare eller folkbokförda i landet.” 

SOU 2019:14, sida 20 

Svenskar i Världen fortsätter arbeta för att förlänga perioden i SPAR-registret, samtidigt som vi förespråkar enklare och bättre tillgång till e-legitimation för utlandssvenskar.