Därför funkar – eller funkar inte – BankID

Många utlandssvenskar upplever problem med att förnya eller skapa ett mobilt BankID, samtidigt som det fungerar för andra. Här har vi försökt bena ut frågan.

Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett medborgarskap, finns med i Statens PersonAdressRegister, SPAR. När man avregistreras ur folkbokföringen finns man kvar i SPAR i ytterligare tre år. De vanligaste orsakerna till avregistrering är att personen avlider eller utvandrar. Efter tre år gallras uppgifterna om dessa personer ur SPAR-registret.

Denna artikel är exklusiv för våra medlemmar. Logga in här för att läsa.

Ännu inte medlem? Det blir du här.

Läs mer om

, ,