Regeringen tar valfrågan för utlandssvenskar på allvar!

I förra veckan fick vi besked från grundlagsenheten på justitiedepartementet om att regeringen tillsätter en kommitté för att utreda vissa delar av valsystemet. Bland annat ska de ge förslag på åtgärder som kan bidra till att förenkla för utlandssvenskarna att delta i riksdags- och EU-val.

Bara det faktum att det tillsätts en kommitté med fokus på utlandssvenskarna är en stor seger för oss. Vi kommer givetvis att uppmärksamma dem på våra frågor om Särskild valkrets för utlandssvenskar och E-röstning från utlandet. Planen är att få till ett möte med kommittén för att säkerställa att utlandssvenskarnas röst verkligen kommer in i arbetet.

Läs brevet i sin helhet här. Hela kommittédirektivet hittar du här.