Utlandssvenskarnas parlament är vårt viktigaste forum för att göra utlandssvenskarnas röst hörd i Sverige. Här synliggörs och sammanfattas de utmaningar som utlandssvenskarna har i relation till Sverige. Det kan bland annat handla om svårigheten att delta i riksdagsvalet, svårigheten med att ansöka om nytt pass i utlandet och behovet av samordnad krishantering för utlandssvenskar för att nämna några frågeställningar som förenar en i övrigt heterogen grupp svenskar. Dessa sakområden utgör grunden för vårt påverkansarbete gentemot politiker och beslutsfattare.

Förlagan till Utlandssvenskarnas parlament kommer från Finland, och 2019 var det sjunde gången parlamentet arrangeras i Sverige. Under en dag diskuterar ett antal arbetsgrupper olika sakfrågor med syfte att ta fram en tydlig problemformulering och förslag på lösning. I arbetsgrupperna ingår utlandssvenskar och experter med specifik kunskap kopplat till sakfrågorna. Resultatet blir resolutioner som sedan överlämnas till berörda myndigheter och beslutsfattare.

Du som inte hade möjlighet att vara med i år kan snabbt uppdatera dig om dagen här, eller kolla våra filmer på Facebook. Och här kan du se vilka talare som deltog och vilka sakfrågor som diskuterades.

Parlamentet är öppet för alla, oavsett om man är medlem eller inte.

Varje parlament har resulterat i ett antal resolutioner.