Utlandssvenskarnas parlament

Utlandssvenskarnas parlament är vårt viktigaste forum för att göra utlandssvenskarnas röst hörd i Sverige. Här synliggörs och sammanfattas de utmaningar som utlandssvenskarna har i relation till Sverige. Det kan bland annat handla om svårigheten att delta i riksdagsvalet, svårigheten med att ansöka om nytt pass i utlandet, en skev bedömning av IB-betyg och behovet av samordnad krishantering för utlandssvenskar för att nämna några frågeställningar som förenar en i övrigt heterogen grupp svenskar. Dessa sakområden utgör grunden för vårt påverkansarbete gentemot politiker och beslutsfattare.

Förlagan till Utlandssvenskarnas parlament kommer från Finland, och 2019 blir det sjunde gången parlamentet arrangeras i Sverige. Under en dag diskuterar ett antal arbetsgrupper olika sakfrågor med syfte att ta fram en tydlig problemformulering och förslag på lösning. I arbetsgrupperna ingår utlandssvenskar och experter med specifik kunskap kopplat till sakfrågorna. Resultatet blir resolutioner som sedan överlämnas till berörda myndigheter och beslutsfattare.

Alla som vill närvara, både medlemmar och icke-medlemmar, är välkomna att delta i arbetsgrupper och plenum.

Nedan följer resolutioner sprungna ur Utlandssvenskarnas parlament: