Vi vill ha en diasporapolicy

Flera länder i världen har specifika policies när det gäller diasporan, den utlandsbosatta befolkningen, och hur man ska arbeta på bästa sätt för dessa medborgare. Detta är någonting som Svenskar i Världen menar att även Sverige borde ta fram.

Under hösten 2017 arbetade Svenskar i Världens kansli därför fram en sammanställning av några av de länder som har en diasporapolicy, och vad dessa policies faktiskt innehåller. Resultatet blev rapporten En sammanställning av policy gällande diaspora och hemvändande. I den kan du läsa om Irland, Israel, Indien och Singpore och hur dessa länder arbetar aktivt för sin diaspora.

Vid Utlandssvenskarnas Parlament 2017 antogs två resolution som berör denna fråga; Policy för hemvändande svenskar och Särskild ansvarig i regeringen för den svenska diasporan.

Vi fortsätter driva dessa frågor och jobbar för en policy.