Särskild ansvarig i regeringen för den svenska diasporan

Resolutionsmottagare:
Sveriges Regering
Statsrådsberedningen

 

Problemformulering:
Enligt Svenskar i Världens Kartläggning Av Utlandssvenskar från 2015 bodde mer än 660 000 svenskar, ungefär 7% av Sveriges befolkning, då utomlands. Dessa utlandssvenskar representerar stora kompetenser och erfarenheter och kan vara en enorm resurs för Sverige både utomlands och när de återvänder hem. Att tillvarata deras intressen skulle verka sverigefrämjande och stärka det svenska näringslivet. Trots detta finns inte ett ämbete i regeringen med ansvar för alla frågor rörande utlandssvenskar, utan frågorna är istället utspridda beroende på sakområde. Att locka hem utlandssvenskar, eller att tillvarata deras intressen i utlandet, är inte en prioriterad fråga. För tillfället är det endast Föreningen Svenskar i Världen som håller samman denna målgrupps intressen och behov.

 

Flera andra länder har en diasporaminister för att utveckla och vårda relationen mellan landet och utlandsbosatta medborgare. Irland har sedan 2014 en diasporaminister som har ett stort ansvar för detta samt att engagera utlandsbosatta i landet. Även länder som Israel och Indien har diasporaministrar.

 

I Irlands policy om sin diaspora menar man att ministerns roll är nödvändig för att kommunicera utlandsirländarnas åsikter till regeringen och för att kommunicera regeringens svar på detta till utlandsirländarna. Att ha en person i den svenska regeringen som är ansvarig för samtliga frågor rörande utlandssvenskar skulle förhoppningsvis råda bot på de problem med samordning av information rörande utlandssvenskar som många av Svenskar i Världens medlemmar vittnat om. Det skulle också sända ett tydligt budskap till den svenska diasporan att de har en röst och ett stöd i regeringen och förhoppningsvis också locka fler utlandssvenskar att återvända till Sverige med kompetens att tillföra och lyfta Sverige som nation.

 

Att ha en särskild representant för utlandssvenskar skulle även underlätta med ett annat av Svenskar i Världens förslag, nämligen att Sveriges regering bör skapa en policy för att tillvarata hemvändares kompetenser, eftersom denna representant rimligen skulle ha huvudansvaret för att framställa en sådan policy och överse dess implementering.

 

Resolutionsförslag
Sveriges regering uppmanas att utse en särskild representant i regeringen för den svenska diasporans intresse som ska tillvarata både utlandssvenskarnas och hemvändarnas intressen i Regeringen. Denne skulle förslagsvis kunna vara en minister, eller en statssekreterare.