Den 22 augusti 2017 anordnade Svenskar i Världen det sjätte i raden av Utlandssvenskarnas parlament. Under dagen arbetades det flitigt fram 21 stycken olika resolutioner inom flera olika områden. Nedan kan du läsa samtliga.

Resolutioner 2017 : Samtliga resolutioner från Utlandssvenskarnas parlament 2017

Resolutionssvar : Alla resolutionssvar som inkommit efter parlamentet 2017

Uppföljande inlägg

Sedan parlamentet 2017 har vi samlat in resolutionssvar från myndigheter och departement som mottog resolutioner från Svenskar i Världen. Här sammanfattar vi i textform det aktuella läget för de olika sakfrågorna och resolutionerna.

  1. Skatter & Välfärd
  2. Medborgarrättsfrågor
  3. Mobilitetsfrågor
  4. Familj- och utbildningsfrågor