Resolutionsvar 2017

Här presenterar vi de svar som har inkommit till kansliet från olika instanser, efter att vi skickat ut de resolutioner som antogs vid det sjätte Utlandssvenskarnas Parlament den 22 augusti 2017. Av resursbrist på vårt lilla kansli och vissa utredningsskäl skickades resolutionerna ut till mottagarna först den 6 februari 2018. För vissa mottagare brukar det kunna ta relativt lång tid att återkomma med ett svar. Här finns resolutionssvaren från 2015.

Skatter och välfärd

Medborgarrättsfrågor

Mobilitetsfrågor

Familje- och utbildningsfrågor

  • Medförande av skolpeng utomlands
  • Mer allmängiltiga behörighetskrav för utlandsskolors statsbidrag
  • Förändrad bedömning av IB-betyg
  • Personnummer för svenska medborgare födda utomlands
  • Uppehållstillstånd i Sverige för medföljande icke-EU medborgare
  • Svenskt medborgarskap efter 22 års ålder