Det kan uppstå ett antal utmaningar när man är utskriven från Sverige. Dessa försöker vi hitta lösningar på och adressera relevanta beslutsfattare och politiker som har mandat att förändra.

När man inte längre finns med i statens personadressregister, SPAR, uppstår en hel del problem. Bland annat kan det vara svårt – och ibland omöjligt – att skaffa eller förnya sitt BankID.

Här är ett axplock av de initiativ som vi har gjort inom ramen för mobilitetsfrågor.

Därför funkar – eller funkar inte – BankID

Möte med Skatteverket april 2020

Möte med Transportstyrelsen mars 2020

RESOLUTIONER

Bevara utlandssvenskars folkbokföring i det statliga personadressregistret SPAR

Elektronisk information och service

Förnyelse av svenskt körkort i utlandet

Internet och telefoni för utlandssvenskar

Underlätta kreditprövning