DIGITALT: Svenskar i Världens årsmöte 2020

Årsmötet som brukar äga rum i ett somrigt Stockholm kommer i år att ske digitalt med tanke på pandemin. Det är med stor sorg som vi i år inte kommer ha med oss styrelseledamot Erik Belfrage, då han gick bort i sviterna av covid-19 under våren.

Alla medlemmar i Svenskar i Världen får delta i årsmötet som genomförs via den digitala mötestjänsten Zoom. Du kopplar upp dig från din dator, surfplatta eller mobil.

Datum: 20 augusti 2020.
Tid: 13.00-14.00, svensk tid (CET). Insläppet öppnar 12.45.
Plats: Digitalt via Zoom.

Endast medlemmar har möjlighet att närvara, en röst per person. Medlemskap kan lösas i samband med anmälan till årsmötet. Partner till Svenskar i Världen har rösträtt, en röst per organisation. Meddela kansliet i förväg vem som företräder organisationen.

Anmälan till årsmötet görs via ekonom@sviv.se. Sista dagen för anmälan är den 18 augusti. Länk till Zoom-mötet skickas ut via mejl.

TILLHÖRANDE DOKUMENT

Kallelse inklusive dagordning
Verksamhetsberättelse 2019
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019
Valberedningens förslag till styrelse, valberedning och revisorer
Valberedningens förslag till ny styrelse i Svenskar i Världen 2020/2021
CV Eva Häussling
CV Katarina Mellström