Från regleringsbrev till handling

Hur går det med den särskilda kön och kortare handläggningstider för utlandssvenska familjer, som var migrationsminister Maria Malmer Stenergards (M) julklapp till alla utlandssvenskar? Migrationsverket återkopplar att de redan nu har en plan för att korta handläggningstiden med ett halvår, men att den nya styrningen endast gäller nya ärenden.

Strax före jul blev Svenskar i Världen kontaktade av migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) som meddelade att regeringen hade gett Migrationsverket i uppdrag att prioritera anhöriga till svenska medborgare vid anknytningsärenden.

I regleringsbrevet presenterades ett uppdrag som innebär att Migrationsverket ska ansvara för att ta fram ett förslag på ett nytt arbetssätt där en spårindelning av anknytningsärenden kan införas. Ett särskilt fokus ska också ligga på att handläggningstiderna för utlandssvenskar med familj ska kortas avsevärt.

– Jag hoppas att det blir en uppskattad julklapp till de utlandssvenskar som funderar på att flytta hem till Sverige, hälsade hon då.

Vad händer nu, rent konkret? Svenskar i Världen har varit i kontakt med Migrationsverket för att ta reda på hur de ska gå från regleringsbrev till handling.

Logga in för att läsa hela artikeln. Inte medlem än? Du blir det enkelt här.

Här kan du läsa några av de initiativ som Svenskar i Världen har gjort i frågan.

Här kan du läsa regleringsbrevet för 2024 till Migrationsverket.

Foto: Tomislav Stjepic (Migrationsverkets logga) och Canva