Utlandssvenskarnas valdeltagande minskade 

Valdeltagandet bland utlandssvenskar i senaste riksdagsvalet minskade med 20 procent jämfört med valet 2018. Utlandssvenskar har haft rätt att rösta i riksdagsval i Sverige sedan 1968.  

Nu har SCB släppt sin rapport ”Deltagandet i de allmänna valen 2022”. Rapporten innehåller analyser av valdeltagandet 2022 i olika grupper av den röstberättigade befolkningen. Dessutom ingår jämförelser av valdeltagandet över tid. Intressant utifrån ett utlandssvenskt perspektiv är kapitlet ”Utlandssvenskars valdeltagande”.  

Svenska medborgare bosatta i ett annat land har haft rätt att rösta i riksdagsval i Sverige sedan 1968. Den person som var en starkt bidragande framgångsfaktor var Svenskar i Världens dåvarande ordförande Johan Paues.  

Rapporten konstaterar i korta drag: 

  • Sedan 1998 har valdeltagandet bland utlandssvenskar har legat på omkring 30 procent. År 2018 noterades ett uppsving i riksdagsvalet då nära 40 procent valde att rösta. I senaste valet 2022 sjönk valdeltagandet bland utlandssvenskar till tidigare nivå, 32 procent. 
  • En jämförelse av valdeltagandet bland utlandssvenskar efter kön finns ingen större skillnad mellan män och kvinnors röstande.  
  • Valdeltagandet är högre för de som nyligen utvandrat jämfört med dem som utvandrade för nära 10 år sedan. 
  • Valdeltagandet högre bland personer som aktivt har anmält att de vill bli upptagna i röstlängden, det vill säga de som utvandrat före 2012. 
  • Utlandssvenskarna sänkte landets valdeltagande med en procentenhet. I riksdagsvalet 2022 var andelen röstande 84 procent, om utlandssvenskar exkluderas är valdeltagandet 85 procent. 

Förslag på åtgärder 

I samband med valet 2022 skrev Svenskar i Världen rapporten ”Glöm inte bort oss! – Hur ökar vi valdeltagandet bland utlandssvenskar?” (H. Waerland-Fager, A. Stymne & C. Svernlöv, 2022) baserad på enkätsvar från över 700 utlandssvenskar bosatta i 106 länder. Utifrån resultatet föreslår vi följande åtgärder för att underlätta för utlandsröstning:   

  • Inför e-röstning för att adressera problemen med långa avstånd till närmaste vallokal och dålig postgång i landet.   
  • I väntan på en digital lösning behöver utlandsmyndigheterna erbjuda längre tidsintervall och generösare öppettider för förtidsröstning. Även tidsintervallet för poströstning måste öka, och det bör vara möjligt att posta sin röst i Sverige.  
  • Valmyndigheten bör utöka sin informationsspridning om utlandsröstning. Många utlandssvenskar vet idag inte om de är upptagna i röstlängden eller vilka röstningsmöjligheter som finns.  
  • Regeringen bör tillsätta en utredning för att undersöka möjligheten till en särskild valkrets för utlandssvenskar. De politiska partierna skulle då kunna se hur utlandssvenskarna röstar och därmed bättre kunna profilera sig mot gruppen.   
  • De politiska partierna bör i ökad utsträckning bedriva kampanjarbete utomlands för att kommunicera sin politik gentemot gruppen utlandssvenskar.  

Livefika Valspecial 

Inför valet intervjuade vi partiledare och andra representanter för samtliga riksdagspartier i intervjuserien Livefika Valspecial. Samtliga intervjuer finns här.  

SCB:s rapport ”Deltagandet i de allmänna valen 2022” finns att läsa här.  

Artikeln ”Mannen bakom utlandssvenskarnas rätt att rösta i svenska val” finns att läsa här. 

Rapporten ”Glöm inte bort oss! – Hur ökar vi valdeltagandet bland utlandssvenskar” (H. Waerland-Fager, m.fl., 2022) finns att läsa här

Foto: Canva.