Experter på plats

Från skattefrågor och juridik, till myndighetsärenden och digitalisering. På Utlandssvenskarnas parlament medverkar experter med kompetenser inom en rad områden – allt för att arbetsgrupperna ska kunna komma fram till bästa möjliga lösningsförslag på de aktuella sakfrågorna.  

Under parlamentet kommer medlemmar samlas i sex stycken arbetsgrupper för att diskutera aktuella sakfrågor och lösningsförslag. Utöver medlemmarna deltar även experter inom olika områden, vars roll blir att bidra med nya infallsvinklar och perspektiv i diskussionen. Skaran av experter utses baserat på deras expertisområden, som stämmer överens med de resolutioner som Svenskar i Världen tagit fram inför årets parlament.  

Länk till Utlandssvenskarnas parlament

Experter i arbetsgrupp 1: Utlandsmyndigheter och passhantering

Sophie Tzelidis – kansliråd, enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden, UD 
Monica Andersson – processutvecklare, Polismyndigheten  

Resolution: Utöka antalet utlandsmyndigheter och deras befogenheter samt förenkling av passhanteringen

Experter i arbetsgrupp 2: Medborgarskap, visum och uppehållstillstånd

Ewa-Maria Van der Kwast – utlandsexpert Familjens Jurist
Merima Ilijasevic – enhetschef medborgarskapsenheten, Migrationsverket
Anne-Christine Petersson – beslutsfattare Medborgarskapsenheten, Migrationsverket. Foto: Björn BjarnesjöResolutioner: Behålla sitt svenska medborgarskap efter 22 års ålder
Uppehållstillstånd för medföljande
Resebegränsningar pga. dubbelt medborgarskap

Experter i arbetsgrupp 3: Körkort, sjukvård, försäkringar och SGI

Robert Andersson – förhandlingschef, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) Foto: Håkan Lindgren
Malin Holm – produktionsplanerare, Transportstyrelsen
Ted Snölilja – kvalificerad utredare, Transportstyrelsen Foto: Transportstyrelsen

Resolutioner: Förnyelse av svenskt körkort för utlandssvenskar
Sjukvårdsförsäkringar för utlandssvenskar i Thailand
Förbättrad information inom vården och lägre vårdavgifter
Vilande SGI vid utflytt

Experter i arbetsgrupp 4: SINK, SPAR och samordningsnummer

Ola Schneider – funktionsansvarig SPAR, Skatteverket

Aino Askegård Andrésen – skattejurist Grant Thornton

Tobias Wijk – verksamhetsutvecklare på folk- och fastighetsavdelningen, Skatteverket. 
Foto: Sara Burman

Resolutioner: Sänkning av SINK
Gallring ur Statens personadressregister (SPAR) 
Personnummer i stället för samordningsnummer till svenska medborgare födda utomlands

Experter i arbetsgrupp 5: Borttagandet av garantipensionen och svenskundervisning utomlands

Ann-Sofie Kraft Nilsson – pensionsexpert, Pensionsmyndigheten 
Foto: Pensionsmyndigheten
Monica Bravo Granström – avdelningschef för fortbildning vid Pädagogische Hochschule Weingarten

Resolutioner: Borttagen rätt till garantipension för pensionärer bosatta utomlands
Svenskundervisning utomlands för utlandssvenska barn och ungdomar

Experter i arbetsgrupp 6: E-röstning och särskild valkrets

Anna Nyqvist – kanslichef, Valmyndigheten
Foto: Fialotta Bratt
Richard Öhrvall – biträdande universitetslektor i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Resolution: E-röstning från utlandet och särskild valkrets för utlandssvenskar