Utlandssvenskarnas pensionssmocka

Idag uttalar vi oss i Aftonbladet och Ekot gällande det faktum att Sverige drar undan mattan för en redan utsatt målgrupp i och med de nya reglerna för garantipensionen. 47 000 pensionärer boendes utomlands blir av med sin garantipension vid årsskiftet.

Från och med 1 januari 2023 stoppas garantipensionen för svenska utlandsboende pensionärer. Anledningen är att garantipensionen inte längre betraktas som en pension utan klassas som en minimiförmån.

Svenskar i Världen har jobbat mycket med frågan om garantipension. Vi har haft dialoger med både Socialdepartementet och Pensionsmyndigheten. Vi har även aktivt deltagit på möten med den särskilda utredaren för Garantipensionsutredningen och svarat på flertal remisser i frågan. I samtliga remissvar och möten har vi motsatt oss förslaget att utbetalningen av garantipension till svenska medborgare bosatta utomlands ska upphöra

Idag belyser Aftonbladet hur de nya reglerna drabbar utlandssvenskarna i en artikel där vi uttalar oss, och Ekot följer upp med en intervju.

Läs artikeln i Aftonbladet.

Lyssna på intervjun i Ekot.

Läs artikel i Senioren.

Läs vårt öppna brev till socialförsäkringsministern.

Läs om vårt övriga arbete i frågan.

Tycker även du att Svenskar i Världen har en viktig roll som utlandssvenskarnas röst i Sverige, men du är ännu inte medlem?
Det löser du enkelt genom att gå med här. Tillsammans gör vi utlandssvenskarnas röst starkare!