Öppet brev till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Med anledning av beslutet att dra in rätten för garantipensionen för pensionärer bosatta utomlands har Svenskar i Världen skrivit ett öppet brev till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Vi ställer oss frågan ”Varför drar Sverige undan mattan för denna redan utsatta grupp?”

Tidigare arbete i frågan om garantipension

Svenskar i Världen har jobbat mycket med frågan om garantipension. Vi har haft dialoger med både Socialdepartementet och Pensionsmyndigheten. Vi har även aktivt deltagit på möten med den särskilda utredaren för Garantipensionsutredningen och svarat på flertal remisser i frågan. I samtliga remissvar och möten har vi motsatt oss förslaget att utbetalningen av garantipension till svenska medborgare bosatta utomlands ska upphöra. Läs mer om vårt arbete med frågan om garantipensionen här.