Avsaknaden av mobil passenhet i USA upprör

Många har hört av sig till oss med anledning av att den mobila passenheten i USA är tagen ur bruk. Nu måste svenskar boendes på västkusten ta sig till generalkonsulatet i New York eller ambassaden i Washington DC för att förnya sina pass, vilket blir dyrt, krångligt med semesterdagar och inte vidare klimatsmart.

Vi har fört fram era synpunkter till UD och föreslår att de återigen öppnar ett generalkonsulat på västkusten, något som skulle hjälpa svenskarna i området och dessutom starkt bidra till främjandet av svenska intressen i området.

Så här skrev vi:

Bästa Utrikesministern,

Mitt namn är Cecilia Borglin och jag leder organisationen Svenskar i Världen som företräder alla svenskar som arbetar, studerar eller av andra skäl bor utomlands. Sammantaget handlar det om 660 000 medborgare. 

Av dessa bor uppskattningsvis 150 000 i USA, vilket är det land utanför Sverige där det bor flest svenskar. Lejonparten av dem bor längs med kusterna där de studerar eller är verksamma på svenska eller amerikanska bolag inom bland annat IT, design, finans, transportsystem samt hälso- och sjukvård.

I samband med beskedet att den mobila passtationen läggs ner i USA har otaliga svenskar hört av sig till oss. Att bo på västkusten och behöva förnya sitt pass utgör en stor och kostsam process framöver. 

Arbetsvillkoren i USA är hårdare än i Sverige, vilket innebär att antalet semesterdagar är avsevärt färre och det är inte heller lika lätt att ta ledigt. Från kust till kust är det ungefär 4 000 kilometer och det kräver att man tar flyget, något som är dyrt – mycket dyrare än i Europa – och dessutom inte klimatsmart. Detta läggs ovanpå det faktum att det redan nu är fyra gånger dyrare att förnya sitt pass i USA än i Sverige. Många som har som ambition att förnya sina pass i Sverige misslyckas eftersom de svenska passköerna är långa, och sedan den mobila passenheten nu upphört har trycket på ambassaden och generalkonsulatet i New York ökat avsevärt. Att hålla extra öppet kommer personalen gissningsvis inte att mäkta med under en längre period. 

Att ansöka om ett nytt pass belastar därmed plånboken, de få semesterdagarna och klimatet markant. 

Men det är inte bara privatpersoner som påverkas, det gäller även det svenska näringslivet. Enligt Business Sweden är fler än 1 000 svenska företag aktiva på den amerikanska marknaden och här arbetar många svenskar. En hållbar lösning ligger därmed i mångas intresse. 

På sikt skulle en attraktiv lösning vara att åter öppna ett generalkonsulat på västkusten för att på så vis underlätta för de många tiotusentals svenskar som bor där. Ett permanent generalkonsulat skulle dessutom starkt bidra till främjandet av svenska intressen i området.

Med tanke på USA:s storlek är det närmast anmärkningsvärt att det idag endast finns två svenska beskickningar med fullt myndighetsmandat och båda ligger dessutom på samma sida av landet. Jämför med det ramaskri som skulle uppstå om det skulle vara på motsvarande vis i Europa.

Vi förstår att det är många intressen som vägs in för att hitta en långsiktig lösning, så då blir det extra viktigt att få med aspekterna högre kostnad, begränsat antal semesterdagar och hållbarheten.

Vi hoppas på positiv lösning och deltar gärna i en dialog kring frågan. 

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Borglin
Generalsekreterare, Svenskar i Världen