Till Utrikesministern: Återöppna ett generalkonsulat på USA:s västkust

Efterfrågan på konsulär hjälp till svenskar boendes på USA:s västkust och möjlighet att bidra till främjandet av svenska intressen i området ligger bakom Svenskar i Världens skrivelse till utrikesminister Ann Linde.   

När den mobila passenheten togs ur bruk i USA blev det ett ramaskri bland svenskar i USA som i ett slag var tvungna att ta sig till generalkonsulatet i New York eller ambassaden i Washington DC – båda på östkusten och därmed ca fyra timmars flygresa.  

Under vårens 13 förparlament har det dessutom tydligt framkommit att det finns ett mycket stort behov av svensk närvaro utomlands även i andra delar av världen.  

Vi har skickat en skrivelse till utrikesminister Ann Linde där vi återigen lyfter behovet av svenska beskickningar och att det vore önskvärt med ett generalkonsulat på USA:s västkust, motsvarande det som fanns tidigare. 

Brevet till utrikesministern i sin helhet hittar du här. 

Ett tidigare brev till utrikesministern hittar du här. Och svaret hittar du här. 

Läs mer om