Lindes svar gällande mobila passenheten i USA

För en tid sedan togs den mobila passenheten i USA ur bruk, vilket får till följd att alla svenskar som behöver förnya sitt pass numera måste ta sig till östkusten och ambassaden i Washington DC alternativt generalkonsulatet i New York. För många blir det extra dyrt och krångligt med ledighet, och dessutom inte vidare klimatsmart att flyga från kust till kust.

I ett brev till utrikesminister Ann Linde påtalade Svenskar i Världen problemet utifrån utlandssvenskarnas perspektiv. Lösningen vi förslog var ett generalkonsulat på västkusten. Ett permanent generalkonsulat skulle dessutom starkt bidra till främjandet av svenska intressen i området.

Nu har vi fått svar från utrikesministern. I korthet återkopplade hon att UD jobbar vidare med frågan. I väntan på en långsiktig lösning hjälper ambassaden och generalkonsulatet till genom att erbjuda extra öppettider.

Vi kommer självfallet att fortsätta dialogen med UD med målet att hitta en bra och långsiktig lösning. 

Utrikesministerns svar i sin helhet finns här

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet