KD om utlandssvenskars skolbetyg

Utbildningsutskottet har kallat UHR:s generaldirektör till möte, två interpellationer är skickade till ansvarig minister, Centern har återkopplat på hur de ser på frågan och nu kommenterar Kristdemokraterna på konverteringen av high school-betyg som missgynnar svenska elever. 

Svenskar i Världens debattartikel i SvD den 19 maj har tillsammans med initiativ från frustrerade föräldrar som har kontaktat partierna för att få svar på varför Universitets- och högskolerådet (UHR) har valt att justera bedömningen av high school-betyg börjat få ordentliga ringar på vattnet.  

Utbildningsutskottets andre vice ordförande, Kristina Axén Olin (M), har kallat UHR:s generaldirektör till möte, och såväl Axén Olin som Sverigedemokraternas Markus Wiechel har skickat varsin interpellation till ansvarig minister. Dessutom har Centern gett sin syn på frågan, och nu är det Kristdemokraterna som har återkommit med sin ståndpunkt. 

Kristdemokraterna svarar 

Kristdemokraterna delar uppfattningen att nya sätt att omräkna betyg inte får missgynna elever som har studerat på high school i USA eller i andra länder. 

Det behöver finnas ett likvärdigt bedömningssätt för elever med utländska betyg som för elever med svenska betyg. Om man är högpresterande elev och nått goda kunskaper i ett annat land, så är det orättvist om man skulle missgynnas på grund av att elever som studerat i Sverige inte har nått samma kunskapsnivå. 

UHR har regeringens uppdrag att se till att det är rättvisa och likvärdiga regler för antagning till högskolan. Kristdemokraterna håller med om att det är viktigt att man regelbundet ser över hur de utländska betygen jämförs med de svenska betygen i antagningen, så att det är de kunskaper som betygen reflekterar som också avgör vilka chanser eleverna har att komma in på en viss utbildning. 

Vi kommer fortsätta att följa den här frågan. 

När det gäller dina två sistnämnda frågor så har Kristdemokraterna nyligen antagit ett Utbildningspolitiskt handlingsprogram där vi har flera förslag för en stärkt svensk skola med ordning och reda i klassrummen. Vi föreslår mer lärarledd undervisning för eleven, utökad garanterad undervisningstid för eleven, att utreda en årskursindelad timplan, utöka den fria läsningen, utreda läroplikt alternativt förlängd skolplikt för elever som inte uppnår målen. Vi vill också komplettera lärares utbildning i att lära ut läsning, införa en klassikerlista och återinföra ämnesbetygen. Du kan ta del av handlingsprogrammet via denna länk. 

Vi avvaktar nu återkoppling från resterande partier. Frågan kommer dessutom att tas upp på Utlandssvenskarnas parlament den 31 augusti. 

Centern om utlandssvenskars skolbetyg 

Svenskar i Världens debattartikel: ”Nya betygsregler slår mot utlandssvenskar”  

Utbildningsutskottet kallar UHR till möte 

Interpellation, Kristina Axén Olins (M): ”Konvertering av utländska betyg”   


Interpellation, Markus Wiechel (SD): ”Universitet- och högskolerådets validering av utländska gymnasiebetyg”  

UTLANDSSVENSKARNAS PARLAMENT 

Är du intresserad av att delta i påverkansarbetet rörande high school-betyg eller någon av de andra frågorna som vi driver? Då ska du anmäla dig till Utlandssvenskarnas parlament som äger rum den 31 augusti. Läs mer om programmet, arbetsgrupperna och vilka experter och politiker som kommer.  

För att inte missa några uppdateringar om parlamentet vill vi tipsa dig om att gå med i Facebookevenemanget som enbart har fokus på Utlandssvenskarnas parlament. Du hittar det här.  

Vill du vara en del av utlandssvenskarnas röst i Sverige? Bli då medlem här