Svenskar i Världen uppmuntrade myndigheter att främja utlandsstudier

Hur kan Sverige öka antalet studenter som studerar utomlands, och hur ska svenska högskoleväsendet bli mer internationaliserat? Styrelseledamot Adrian Stymne har deltagit i en diskussion på Forum för internationalisering. 

Hur kan Sverige öka antalet studenter som studerar utomlands? Denna fråga, och flera andra som rör utlandssvenskar, diskuterade vår styrelseledamot Adrian Stymne på Forum för internationalisering den 25 mars. Forumet, som sammankallas av Universitets- och Högskolerådet, samlar myndigheter och departement för att diskutera hur svenska högskoleväsendet ska bli mer internationaliserat.  

Adrian presenterade rapporten ”Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier” som Svenskar i Världen och Swedish International Students and Alumni släppte i höstas, och fick många intressanta följdfrågor. Framförallt kretsade diskussionen kring hur fler unga från studieovana hem ska få möjlighet att studera utomlands, hur svenska lärosäten ska kunna bli bättre på att validera utländska betyg, och hur det ska bli lättare att kombinera utlandsstudier och praktik på svenska myndigheter. 

Rapporten i sin helhet och ett webinarium om rapporten hittar du här.