Försenad passupphandling

Två av våra resolutioner, som antogs under det senaste Utlandssvenskarnas Parlament 2017, berör frågor om svenskt pass. Våra förslag i resolutionerna, såsom fler sidor i passet och möjligheten till snabbare leverans av passen till exempelvis Arlanda, skickades vidare till bland annat Polismyndigheten, att ta ställning till.

Polismyndigheten meddelade redan under 2016 (efter Utlandssvenskarnas Parlament 2015) att de skulle se över våra förslag men inte förrän deras avtal för leverans av resedokument hade förnyats. Upphandlingen kring avtalet skulle vara klart år 2017. Avtalet var inte klart när Utlandssvenskarnas Parlament anordnades i augusti, varpå resolutionerna togs upp igen.

Nu visar det sig att den så kallade passupphandling inte har gått till som den borde. Två poliser är nu misstänkta för brott gällande detta. En utredning är tillsatt från kammarrätten och har tillfälligt satt stopp för upphandlingen om nytt avtal.

Detta medför att våra resolutionsförslag, som polisen skulle undersöka vidare, troligtvis inte kommer att ses över just nu av Polismyndigheten, åtminstone inte förrän utredningen är färdig och avtalet är verkställt.

Läs mer om utredningen kring polisens passupphandling.

Våra resolutioner om pass från Utlandssvenskarnas Parlament 2017:
Underlätta vid ansökan om nytt pass i utlandet
Fler sidor i passet

Polisens svar från 2016