Fler sidor i passet

Resolutionsmottagare
Rikspolisstyrelsen
Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)

 

Problemformulering
Allt fler människor gör arbetsrelaterade resor utomlands. I många fall stämplas passet, vilket innebär att passet för någon som reser frekvent allt oftare måste bytas ut på grund av brist på sidor. Om passet innehöll fler sidor skulle det spara personer som reser frekvent mycket tid och frustration. Administrationen för passmyndigheterna skulle också minska då de inte behöver utfärda fler pass än nödvändigt. Med färre pass som utfärdas och istället fler sidor i passen skulle färre pass finnas i omlopp och därmed minska risken för missbruk av pass. Möjligheten till flera sidor i passet undersöktes när avtalet för leverans av resedokument förnyades 2017, men det valdes att inte tillhandahålla fler sidor. Detta förklarades med att det finns möjlighet att ge ut extra pass. Däremot behöver personen i fråga bekosta extra pass samt genomgå en tidsödande process. Ytterligare möjligheter för fler sidor i passet bör därmed undersökas vidare och förverkligas.
Resolutionsförslag
Rikspolisstyrelsen och UD-KC uppmanas införa möjligheten att ansöka om svenskt pass med flera sidor.