Underlätta vid ansökan om nytt pass i utlandet

Resolutionsmottagare
Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
Ekonomistyrningsverket
Rikspolisstyrelsen
Svenskar i Världen

 

Problemformulering
För utlandssvenskar boende i ett land med långt avstånd till närmaste ambassad kan det vara kostsamt och tidsödande att förnya ett pass. Att förnya sitt pass på svenska ambassaden i London kostar 1 176 kr (£107), i Paris 1 450 kr (€152) och i Washington 1 750 kr ($215). Detta är exklusive eventuella resor till ambassaden om personen som ansöker om pass inte bor i huvudstaden. Enligt förordningen om avgifter vid utlandsmyndigheter finns reglerat att ansökningsavgiften för vanligt pass är 1 400 kr, när ansökan görs hos passmyndighet utom riket. Ett vanligt pass som utfärdas inom riket kostar idag den ansökande 350 kr. Svenskar i Världen anser att en överprövning av denna kostnadsberäkning bör göras, i syfte att sänka avgiften för erhållande av pass vid svensk utlandsmyndighet. Det kan också vara långa väntetider och bristande tillgång till mobila passtationer. Längre öppettider, fler mobila passtationer samt möjligheten att elektroniskt förnya passet skulle eliminera dessa problem.
Resolutionsförslag
Utrikesdepartementets konsulära och civilrättsliga enhet samt polisen uppmanas utöka öppettiderna, öppna fler mobila passtationer samt undersöka möjligheten att få sitt pass förnyat elektroniskt.

 

Ekonomistyrningsverket uppmanas se över avgiften om passansökan när ansökan om pass görs hos passmyndighet utom riket.

 

Svenskar i Världen uppmanas att undersöka på vilket sätt andra länder lyckas med att bibehålla hög säkerhet vid elektronisk förnyelse av pass, exempelvis Nya Zeeland.