Resolutionssvar 2015

Här presenterar vi de svar som har inkommit till kansliet från olika instanser, efter att vi skickat ut de resolutioner som antogs vid det femte Utlandssvenskarnas Parlament den 18 augusti 2015.

Skatter, pensioner och försäkringar

Medborgarrättsfrågor

Migration, mobilitet- utlandssvenskarna som resurs