Sverige

Sverige
Rätt värdering och attityd för att tillvarata kompetens

Rätt värdering och attityd för att tillvarata kompetens

- Det krävs en omfattande attitydförändring och bättre kompetens för att fullt ut kunna ta tillvara på just kompetens. Det framgår bland annat i en ny bok som initierats av Svenskar i Världen. Nu släpps boken ”Sverige och den globala marknaden för kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv medborgare?” (Ekerlids förlag, 2020). Bakgrunden till boken var Svenskar i Världens behov av att få en bättre överblick hur det kommer sig att hemvändande svenskar har svårt att komma tillbaka till den svenska arbetsmarknaden – och detta i en tid då svenska bolag skriker efter kompetens. Författaren Gunnar Eliasson, som är professor emeritus i industriell ekonomi/dynamik vid KTH i Stockholm, fick i uppdrag av Svenskar i Världens hemvändargrupp att undersöka vilka svårigheter som alltför ofta uppstår när svenskar återvänder hem efter några år utomlands. Problemen varierar självfallet från individ till individ. Ansvar och åtgärder ligger på tre nivåer, enligt författaren; individen, arbetsgivaren och samhället. Lågt hängande frukt Svenskar i Världen kommer i kontakt med många återvändande svenskar som beskriver sin frustration över hur svårt det kan vara att komma tillbaka till den svenska arbetsmarknaden. Många menar att deras svenska ursprung väckte positiv uppmärksamhet i landet de bodde i, men tillbaka i Sverige anses deras tid utomlands vara ointressant. – Den uttalade kompetensbristen i samhället går stick i stäv med de lågt hängande frukterna i form av kompetenta svenskar som dessutom har internationell erfarenhet. Och om många företag har fel förutsättningar att värdera folks kompetens eller utbildning, ja då blir det på sikt ett samhällsproblem. Inte sällan väljer den som inte får ett jobb att söka sig till en arbetsmarknad utanför Sverige, och då försvinner både kompetens och skatteintäkter. Inom ramen för Svenskar i Världens påverkansarbete ingår attitydförändring kopplat till hemvändande utlandssvenskar. Förhoppningsvis kan boken kasta välbehövligt ljus på detta, säger Cecilia Borglin, generalsekreterare på Svenskar i Världen. – Faktum är att det finns en massa kompetenta svenskar som har arbetat utomlands och som nu är tillbaka i Sverige, men som inte med lätthet matchas med de lediga jobb som finns. Anledningarna varierar givetvis, men en återkommande orsak är svenska arbetsgivares eller rekryteringsbolags oförmåga att värdera utländsk erfarenhet. Det gäller för övrigt även utländska utbildningar, avslutar hon. Boken kostar 200 kr plus frakt. Kontakta oss för att köpa boken: sviv@sviv.se.

Läs mer
Konfirmation för utlandssvenska ungdomar i Sverige

Representant i Sverige

Carl Schander

Carl Schander

Stockholm

Logga in för att komma åt kontaktuppgifter.

Carl Schander är sedan den 1 september 2015 baserad i Warszawa, där hans fru Caroline arbetar som Första Ambassadsekreterare vid den Svenska Ambassaden. Carl arbetar för närvarande med att utveckla ett par affärsidéer tillsammans med olika partners.
Cecilia Renjert

Cecilia Renjert

Stockholm

Logga in för att komma åt kontaktuppgifter.

Jag är personal-arbetsvetare och HR konsult. Har bott fem år i Spanien men är nu hemflyttad till Stockholm.
Gunilla Ramell

Gunilla Ramell

Göteborg

Logga in för att komma åt kontaktuppgifter.

Sverige-Amerika Stiftelsens stipendiat 1966. Stannade i USA i 37 år. Startade Hemvändarprojektet i samband med återflytt till Sverige 2002. Är med i Hemvändargruppen i SVIV sedan 2011.
Kerstin Brorsson

Kerstin Brorsson

Stockholm

Logga in för att komma åt kontaktuppgifter.

Har tidigare arbetat på Sveriges generalkonsulat i Chicago sedan 1996, bodde tidigare i New York i 16 år men är numera hemflyttad till Stockholm och bistår gärna med frågor om hemflytt. Deltar i Hemvändargruppen.
Thomas Unander-Scharin

Thomas Unander-Scharin

Stockholm

Logga in för att komma åt kontaktuppgifter.

Uppvuxen i Sverige och just (2019), återvänd efter 20 år i USA. Vill gärna dela med mig av min erfarenhet av att flytta utomlands, bo utomlands och återvända till Sverige. Sitter även med i Hemvändargruppen.

Intresserad av att vara representant?

Är du intresserad av att vara representant i Sverige?
Kontakta svenskar.i.varlden@sviv.se