Hemvändargruppen

Hemvändargruppen

Hemvändargruppen arbetar för att kartlägga de utmaningar som utlandssvenskar kan möta vid återflytt till Sverige, samt att belysa, utvärdera och påverka de attityder som hemvändande svenskar påträffar. En målsättning är att finna ut hur dessa personers erfarenheter och kunskaper borde kan tas tillvara på den svenska arbetsmarknaden.

Aktiviteter

 • Bedriva kunskapsinhämtning om hemvändarna, bland annat genom att stimulera ett forskningssamarbete med relevant universitet eller institut.
 • Genomföra en enkätundersökning riktad till de senaste årens hemvändare om hur de lyckats i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.
 • Genomföra aktiviteter tillsammans med representanter för det svenska näringslivet, samt det offentliga och ideella Sverige, för att bättre tillvarata hemvändarnas kompetens.
 • Bidra till nätverkande mellan hemvändare, t ex genom användning av Hemvändargruppen på LinkedIn samt att informera om mingelträffar.
 • Stimulera till samarbete med privata, offentliga och ideella organisationer, såsom t ex MultiMind (bemanning) och BBi (kulturell träning).
 • Anordna en årlig träff med en större grupp engagerade hemvändare , i syfte att utröna vilka förutsättningar och villkor som kan antas viktiga för hemvändarna samt ta reda på vilka frågor som hemvändarna kan tänkas ha om anpassningen till Sverige.
 • Kontinuerligt informera hemvändare via webbplatsen.
 • Utveckla och komplettera dokumentet ”Råd och tips för hemvändare”.

Arbetsgruppens uppgift

Svenskar i Världen har sedan 2011 en arbetsgrupp med inriktning på att hjälpa hemvändande utlandssvenskar tillrätta såväl privat som professionellt.

Arbetsgruppen har som uppgift att arbeta med frågor som berör återvändande utlandssvenskar, så kallade hemvändare. Gruppen består av utvalda medlemmar i Svenskar i Världen, samt en ledamot från Svenskar i Världens styrelse som är ordförande för gruppen.

Bland de hittills uppnådda resultaten kan nämnas: en manual med tips och råd till hemvändande utlandssvenskar, ett seminarium i Sveriges Riksdag, uppvaktning av migrationsministern, ett seminarium riktat till personalchefer inom näringslivet samt rekryteringsfirmor för att belysa hemvändande svenskars anställningsbarhet. En enkät rörande anledningen till cirkulär migration bland utlandssvenskar har gjorts i samarbete med SWEA (75 procent av alla utlandssvenskar har migrerat fram och tillbaka minst två gånger). En studie har utförts av 180 Degrees Consulting på Handelshögskolan i Stockholm med stöd av McKinsey & Co. genom intervjuer med personalchefer, för att bättre förstå företagens inställning till att anställa hemvändande utlandssvenskar samt utarbetande av tips om hur man skaffar jobb i Sverige.

För att komma i kontakt med Hemvändargruppen eller för att anmäla dig till deras mejllista för att få information om aktiviteter, hör av dig till hemvandargruppen@sviv.se.

Material

Läsvärt material finns att tillgå för våra betalande medlemmar. Bli medlem eller kontakta kansliet på svenskar.i.varlden@sviv.se om du vill beställa något utav dessa.

 • Rapporten ”Improving Job opportunities for returning expat Swedes”
 • Hemvändarguiden ”Råd och tips för hemvändare”
 • Tips på hur du håller din svenskar karriär flytande under ut- och hemflytt
 • Hemvändargruppens strategidokument 2016
 • SCB:s statistik över återinvandrare

Är du betalande medlem och inloggad, då kan du ladda ner dokumenten direkt här nedan.Pressmeddelanden