STOCKHOLM/DIGITALT: Årsmöte

SVENSKAR I VÄRLDENS ÅRSMÖTE 2022

Datum: 25 augusti 2022.
Tid: 13.00-14.15, svensk tid (CET). Registrering sker kl. 12.45.
Fysiskt deltagande: Storgatan 19, Näringslivets hus i Stockholm. OBS! Begränsat antal platser.
Digitalt deltagande: Zoomlänk skickas ut några dagar före årsmötet till de medlemmar som anmäler att de ska delta digitalt.

Deltagare
Endast medlemmar har möjlighet att närvara, en röst per person. Medlemskap kan lösas i samband med anmälan till årsmötet. Partner till Svenskar i Världen har rösträtt, en röst per organisation. Meddela kansliet i förväg vem som företräder organisationen.

Anmälan till årsmötet och mottagningen på UD görs via ekonom@sviv.se. Meddela om ni deltar fysiskt eller digitalt på årsmötet. Sista dagen för anmälan är den 17 augusti.
TILLHÖRANDE DOKUMENT

Kallelse inklusive dagordning
Verksamhetsberättelse 2021
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021
Valberedningens förslag till styrelse, valberedning och revisorer
CV Mats Sundin
Förslag på stadgeändring
Stadgar

MOTTAGNING PÅ UD

I anslutning till årsmötet bjuder vi även in till mingel på UD tillsammans med utrikesministern. Detta är endast för Svenskar i Världens medlemmar.

Datum: 25 augusti 2022.
Tid: 15.30-17.00. Insläpp från kl. 15.20.
Plats: Galleriet och Blå Salongen, UD, Gustav Adolfs torg 1, Stockholm

Deltagare
Endast medlemmar har möjlighet att närvara.
OBS! Svenskt eller internationellt ID-kort/pass krävs för identifiering.

Anmälan till mottagningen på UD görs även den via ekonom@sviv.se. Går endast att delta fysiskt. Sista dagen för anmälan är den 17 augusti.