Rabatterad hjälp från notarius publicus och rabatt på apostille

När man bor utomlands kan det ibland uppstå situationer där dokument behöver legaliseras, notariseras eller få apostille av notarius publicus. Nu har Svenskar i Världen och Apostille24 ingått ett samarbete som ger dig som medlem förmånliga priser på dessa tjänster.

Att navigera i juridikens värld kan vara komplext, särskilt när du bor utomlands. Vid husköp eller husförsäljning, men också för fullmakter, levnadsintyg eller andra juridiska dokument kan du behöva hjälp av en notarius publicus eller behöva en apostille.

En notarius publicus är en person som blivit bemyndigad av staten att utfärda, stämpla och/eller verifiera vissa dokument, bevittna underskrifter och utföra apostille. Deras roll är att garantera dokumentens äkthet och att de är korrekt utförda enligt lag.

Apostille legaliserar dokument

Apostille är en form av legalisering för dokument som ska användas i länder som är anslutna till Haagkonventionen. Det är ett certifikat som bekräftar att en notarius publicus eller annan auktoriserad person har signerat dokumentet. Detta förenklar användningen av dokument över landsgränser.

Exempel på dokument som kan behöva stämplas med apostille eller av notarius publicus är:

  • Fullmakter
  • Äktenskaps- och födelseattester
  • Levnadsintyg
  • Utdrag från Bolagsverket
  • Affärsavtal
  • Juridiska utlåtanden
  • Akademiska dokument, som examensbevis
  • Översättningar

Apostille 24 ger dig förmånliga medlemsförmåner

Nu har Svenskar i Världen ingått ett samarbete med Apostille24 som är en byrå för notarius publicus och apostille, vars säte ligger i Stockholm. De erbjuder hjälp såväl digitalt som fysiskt.

– På Apostille24 förstår vi utmaningarna med att hantera juridiska dokument från utlandet. Vare sig du behöver en notarius publicus för att bevittna en underskrift eller en apostille, kan vi assistera dig smidigt och effektivt, säger vd och grundare Timothy Prellwitz.

Som medlem har du följande förmåner hos Apostille24:

  • En gratis konsultation
  • 20% rabatt på alla tjänster

Här kommer du åt dina förmåner.