Rabatterad hjälp från notarius publicus och rabatt på apostille  

Att navigera i juridikens värld kan vara komplext, särskilt när du bor utomlands. Vid husköp eller husförsäljning, men också för fullmakter, levnadsintyg eller andra juridiska dokument kan du behöva hjälp av en notarius publicus eller behöva en apostille.  

En notarius publicus är en person som blivit bemyndigad av staten att utfärda, stämpla och/eller verifiera vissa dokument, bevittna underskrifter och utföra apostille. Deras roll är att garantera dokumentens äkthet och att de är korrekt utförda enligt lag. Apostille är en form av legalisering för dokument som ska användas i länder som är anslutna till Haagkonventionen.

Exempel på dokument som kan behöva stämplas med apostille eller av notarius publicus är: 

  • Fullmakter 
  • Äktenskaps- och födelseattester 
  • Levnadsintyg 
  • Utdrag från Bolagsverket 
  • Affärsavtal 
  • Juridiska utlåtanden 
  • Akademiska dokument, som examensbevis 
  • Översättningar

Logga in för att komma åt medlemskoden för denna förmån.