Transportstyrelsen återkopplar på resolutionen om körkortsförnyelse

Höstens arbete med att sammanställa resolutionerna är klart och alla resolutioner är nu utskickade till myndigheter och politiker. Här har Transportstyrelsen återkopplat på resolutionen om körkortsförnyelse utomlands.

I samband med Utlandssvenskarnas parlament den 20 juni 2023 diskuterade utlandssvenskar, experter och riksdagspolitiker ett antal sakfrågor som berör utlandssvenskarnas liv och vardag. En av sakfrågorna, som utarbetades till en resolution, handlade om körkortsförnyelse. 

Sverige är bundet till det EU-direktiv som idag inte godkänner att Sverige förnyar svenska körkort från utlandet. Det här påverkar många utlandssvenskar och framförallt FN-svenskar som inte har möjlighet att ta nytt körkort i varje land de tjänstgör i. Svenskar i Världen träffade Transportstyrelsen redan under våren 2020 för att diskutera detta. Du kan läsa mer om mötet här.

Svenskar i världen anser att alla svenskar ska ha möjlighet att förnya sitt svenska körkort oavsett i vilket land de bor och att de ska finnas en möjlighet att göra detta trots att individen är utskriven ur folkbokföringen.

Transportstyrelsen svarar

Transportstyrelsen har tagit emot er resolution angående önskan om ändrade regler avseende förnyelse av körkort för utlandssvenskar.

Jag kan se att vi har haft möte med er i mars månad 2020, utifrån samma frågeställning. Transportstyrelsens bedömning då var att de i första hand är Regeringens sak att driva frågor mot EU. Transportstyrelen gör inte en annan bedömning idag.

Arbetet fortsätter

Svenskar i Världen kommer att ta kontakt med regeringen för att driva frågan vidare.

Foto: Canva