Hjälp med att hålla den mentala hälsan i form 

Mind Sverige är en mottagning som arbetar med att förbättra det psykiska välmåendet. Nu kan du som medlem ta del av deras rabatterade erbjudande. 

Mind Sverige är en mottagning som arbetar med att förbättra det psykiska välmåendet. De tar de emot barn, vuxna, familjer och par, men vänder sig även till medarbetare och chefer på företag.  

Mind Sverige har samlat har en bred kompetens av psykologer, psykoterapeuter och kuratorer och de tillhandahåller hjälp snabbt, vilket ökar välbefinnandet hos såväl individen som organisationen. 

  • Att snabbt få hjälp underlättar inte bara välmåendet utan sparar även tid och pengar för företaget där personen arbetar, säger Mind Sveriges vd Åsa Hedrén Videbæk som också är verksam som legitimerad psykoterapeut.  

Mind Sveriges mottagning ligger på söder i Stockholm. De personer som inte har möjlighet att ta sig till mottagningen kan komma i kontakt med experterna digitalt. 

  • Våra medarbetare är vana vid att förhålla sig till tidsskillnader, så oavsett var i världen du bor kan du få den hjälp du behöver, säger Åsa Hedrén Videbæk. 

Mind Sverige är ny samarbetspartner till Svenskar i Världen. Som medlem får man 10 procents rabatt på Mind Sveriges tjänster. 

  • Det känns verkligen roligt att kunna erbjuda ännu en medlemsförmån. Förutom att man som medlem bidrar till att stärka utlandssvenskarnas röst i Sverige är det viktigt att vi har attraktiva medlemserbjudanden, säger Svenskar i Världens generalsekreterare Cecilia Borglin.  

Läs mer om Mind Sveriges erbjudande till alla medlemmar här.