Mind Sverige 

Mind Sverige är en mottagning som arbetar med att förbättra det psykiska välmåendet. De tar emot barn, vuxna, familjer och par, men vänder sig även till medarbetare och chefer på företag.  

Mind Sverige har samlat har en bred kompetens av psykologer, psykoterapeuter och kuratorer och de tillhandahåller hjälp snabbt, vilket ökar välbefinnandet hos såväl individen som organisationen. 

En fysisk eller digital session på 50 minuter kostar 1 350 kr. 

Ett paket med tre sessioner kostar 3 900 kr.  

Som medlem i Svenskar i Världen får du 10% rabatt på ovanstående priser. 

Logga in för att komma åt länken denna förmån.