Livefika om familjejuridik, dödsfall, skatt och bankfrågor

På denna Livefika svarar experter från Familjens Jurist, Fonus, Grant Thornton och SEB på en mängd olika frågor, bland annat om man som utskriven kan ha ett ISK-konto, om det svenska testamentet är giltigt utomlands, om man får dela upp askan efter en avliden person i två länder i samband med begravning och i vilket land man måste betala skatt när man säljer värdepapper med vinst.

Experterna svarar på utlandssvenskarnas frågor:

Från vänster: Beatrice Thorén (SEB), Mats Lundgren (Fonus), Ewa-Maria van der Kwast (Familjens Jurist och Per Näsman (Familjens Jurist).

Intresserad av att se mer?

Vill du se fler filmer från Utlandssvenskarnas parlament? Du hittar dem här.