Arbetsgrupper inför årets parlament

Fundamentet i Utlandssvenskarnas parlament är de sex stycken arbetsgrupper som under dagen kommer samlas och diskutera aktuella sakfrågor. I år ligger 15 sakfrågor på bordet, redo för medlemmarnas och experternas lösningsförslag.

Under Utlandssvenskarnas parlament samlas våra medlemmar i arbetsgrupper för att diskutera igenom de resolutioner som tagits fram kopplat till de utmaningar som utlandssvenskar kan stöta på under sin tid boendes utomlands, eller när de väl är hemma igen. Experter inom berörda områden kommer också finnas representerade i arbetsgrupperna och bidra med nya infallsvinklar och perspektiv i diskussionen. De lösningsförslag som presenteras av arbetsgrupperna kommer sedan att framföras till de politiker som finns närvarande under dagen. 

Efter Utlandssvenskarnas parlament kan vissa resolutioner komma att eventuellt revideras och uppdateras, innan de till slut skickas iväg till samtliga riksdagspartier och berörda myndigheter, utskott och departement.

Varje arbetsgrupp har en ordförande, en sekreterare och en eller flera experter. Samtliga ordföranden är styrelseledamöter för Svenskar i Världen och sekreterarna utgörs av våra representanter. Experterna representerar olika myndigheter, företag eller organisationer som arbetar med de sakfrågor som diskuteras i gruppen.

Utöver experterna är det enbart medlemmar som får delta i arbetsgrupperna.

Länk till Utlandssvenskarnas parlament

Arbetsgrupp 1: Utlandsmyndigheter och passhantering
Resolution

Utöka antalet utlandsmyndigheter och deras befogenheter samt förenkling av passhanteringen

Ordförande – Anna Linka 
Sekreterare – Elias Alvin

Experter

Sophie Tzelidis – kansliråd, enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden, UD 
Monica Andersson – processutvecklare, Polismyndigheten  

Arbetsgrupp 2: Medborgarskap, visum och uppehållstillstånd 
Resolutioner

Behålla sitt svenska medborgarskap efter 22 års ålder
Uppehållstillstånd för medföljande
Resebegränsningar pga. dubbelt medborgarskap

Ordförande – Jesper Albrekt 
 Sekreterare – Per Lindén

Experter

Ewa-Maria Van der Kwast – utlandsexpert Familjens Jurist
Merima Ilijasevic – enhetschef medborgarskapsenheten, Migrationsverket

Anne-Christine Petersson – beslutsfattare Medborgarskapsenheten, Migrationsverket

Arbetsgrupp 3: Körkort, sjukvård, försäkringar och SGI 
Resolutioner

Förnyelse av svenskt körkort för utlandssvenskar
Sjukvårdsförsäkringar för utlandssvenskar i Thailand
Förbättrad information inom vården och lägre vårdavgifter
Vilande SGI vid utflytt

Ordförande – Joakim Söder
Sekreterare – Marco Cus

Experter

Robert Andersson – förhandlingschef, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) Foto: Håkan Lindgren
Malin Holm – produktionsplanerare, Transportstyrelsen
Ted Snölilja – kvalificerad utredare, Transportstyrelsen Foto: Transportstyrelsen

Arbetsgrupp 4: SINK, SPAR och samordningsnummer 
Resolutioner

Sänkning av SINK
Gallring ur Statens personadressregister (SPAR) 
Personnummer i stället för samordningsnummer till svenska medborgare födda utomlands

Ordförande – Pernilla Hjelm Danielsson
Sekreterare – Louise Ling Vannerus 

Experter

Ola Schneider – funktionsansvarig SPAR, Skatteverket
Aino Askegård Andrésen – skattejurist Grant Thornton
Tobias Wijk – verksamhetsutvecklare på folk- och fastighetsavdelningen, Skatteverket.
Foto: Sara Burman

Arbetsgrupp 5: Svenskundervisning utomlands och borttagandet av garantipensionen
Resolution

Borttagen rätt till garantipension för pensionärer bosatta utomlands
Svenskundervisning utomlands för utlandssvenska barn och ungdomar

Ordförande – Margaret Sikkens Ahlquist
Sekreterare – Anette Rydén 

Experter

Ann-Sofie Kraft Nilsson – pensionsexpert, Pensionsmyndigheten 
Foto: Pensionsmyndigheten
Monica Bravo Granström – avdelningschef för fortbildning vid Pädagogische Hochschule Weingarten

Arbetsgrupp 6: E-röstning och särskild valkrets 
Resolution

E-röstning från utlandet och särskild valkrets för utlandssvenskar

Ordförande – Ibbe Gnem 
Sekreterare – Nils af Winkelfeldt 

Experter

Anna Nyqvist – kanslichef, Valmyndigheten
Foto: Fialotta Bratt
Richard Öhrvall – biträdande universitetslektor i statsvetenskap vid Linköpings universitet