Reselösning för svensk-kinesiska barn med dubbelt medborgarskap 

Barns resebegränsningar på grund av dubbelt medborgarskap ställer till problem för svensk-kinesiska familjer. Kinesiska ambassaden i Stockholm ger här råd och direktiv till berörda familjer.  

Under de senaste åren har Svenskar i Världen kontaktats av svenska föräldrar i Kina gällande barnens resebegränsningar på grund av dubbelt medborgarskap. Problemen uppkom som tydligast i samband med pandemin, då Kina införde stränga resestriktioner för både det egna landets medborgare och utländska medborgare boendes i landet.  

Under cirka tre års tid stoppades så gott som alla utfärdanden av såväl kinesiska visum för utländska medborgare, som utresetillstånd för det egna landets medborgare. Även flertalet visumbyråer stängdes ned, och möjligheterna att förnya sitt kinesiska pass begränsades kraftigt. Kina tillåter som regel inte dubbelt medborgarskap, men de barn som fötts till en kinesisk och en utländsk förälder undantages från denna regel fram tills 18 års ålder.  

Det moment 22 som under pandemin uppstod för dessa barn med dubbelt medborgarskap, bestod i att de inte kunde få det engångsgiltiga utresetillstånd för att lämna Kina som annars beviljas denna grupp. Samtidigt kunde de inte heller få ett kinesiskt visum i sitt svenska pass på grund av visumstoppet. Inte heller kunde de ansöka om ett visum för Sverige i sitt kinesiska pass. Det senaste på grund av att Sverige, liksom de flesta länder, inte kan utfärda visum till det egna landets medborgare. Därav kunde de berörda barnen inte besöka sitt andra hemland Sverige, och blev i vissa fall tvungen att leva åtskild från den enda föräldern under lång och orolig tid. Detta har belyst de risker som uppstår vid innehavande av två, eller fler, medborgarskap. 

Svenskar i Världen tog upp frågan om de strandsatta kinesisk-svenska barnen under Utlandssvenskarnas parlament 2021 och skrev en resolution i ämnet, där förslaget bestod i att Sverige, liksom bland andra USA, skulle kunna utfärda ett så kallat ”proforma visa” för att hjälpa barnen återvända till sitt andra hemland. Frågan lyftes så sent som i januari med justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD). 

Nu ligger pandemin till största del bakom oss och även Kina har, som ett av de sista länderna i världen, slutligen släppt på sina reserestriktioner. Det gör att kinesiska medborgare åter igen får lov att lämna landet i privat syfte, och barn med dubbla medborgarskap kan få besöka sina andra hemländer. Men, vägen dit är trots allt inte självklar, och många har svårt att hitta tydlig information kring hur deras svensk-kinesiska barn ska kunna resa obehindrat mellan länderna. Svenskar i Världen har nu kontaktat Kinas ambassad i Stockholm, för att reda ut hur det ligger till.  

Steg-för-steg 
Logga in för att läsa hela artikeln. Inte medlem än? blir du det enkelt här.

Foto: Min An, Canva