Var med påverka vilka frågor som ska lyftas till EU-politikerna

Vilka frågor är viktiga för EU-medborgare som bor i ett annat EU-land? Tillsammans med ETTW (Europeans Throughout the World) engagerar vi oss nu i projektet Mobile Cit som vänder sig till mobila EU-medborgare som vill engagera sig i vilka frågor som bör lyftas på EU-nivå. Du är välkommen att delta i vårt första digitala dialogmöte!

I slutet på förra året startade den ideella föreningen Open Knowledge Sweden tillsammans med Europeans Throughout the World (ETTW) och två andra parter ett projekt för mobila EU-medborgare, dvs européer som bor i ett annat EU-land, som vill engagera sig i EU-frågor. 

Svenskar i Världen är medlem i ETTW och engagerar sig också i projektet, bl.a. genom att bjuda in dig som medlem till ett dialogmöte online på måndagen den 30 januari kl. 11:00. Mötet kommer att handla om vilka frågor som mobila EU-medborgare vill föra upp till politiker på EU-nivå.

Mobila EU-medborgare är idag underrepresenterade när det gäller att rösta i lokala och europeiska val, och projektet syftar därför till att stödja och underlätta deras engagemang. Utlandssvenskarnas deltagande är därför viktigt för att säkerställa att era frågor landar på EU-politikernas bord.

Vi har i dagsläget tagit fram tre frågor som bör lyftas: förnyelse av körkort för utlandssvenskar, tillgång till sjukvårdsförsäkring i Thailand, gränsöverskridande patientöversikt (journaler) vid vård inom ett annat EES-land samt e-recept skulle kunna vara aktuella att diskutera på Open2Vote plattformen.

Vad mer skulle du vilja lyfta? Du som är medlem har möjlighet att vara med på ett första dialogmötet online måndagen den 30 januari kl. 11:00, svensk tid. OBS! Först till kvarn gäller.

Alina Östling, medordförande av Open Knowledge Sweden, kommer att leda mötet.

Anmäl dig här

Figur 1. Illustration av Open2Vote plattformen (som nu är under utveckling)

Projektet kommer att pågå till april 2024 och riktar sig till mobila medborgare, och särskilt till underrepresenterade grupper som unga och seniora européer. Tre viktiga projektelement:

  1. Förstå de behov och utmaningar som EU:s mobila medborgare ställs inför
  2. Engagera mobila medborgare på Open2Vote-plattformen där de kan få information om sina rättigheter och möjligheter, samt uttrycka sina åsikter om viktiga EU-teman genom att rösta
  3. Förbättra representationen av mobila EU-medborgares intressen genom dialog med EU-politiker och europeiska myndigheter.

Projektpartners:

  • Europeans Throughout the World (ETTW). Belgien. Paraplyorganisation som samlar civilsamhälleorganisationer som förenar mobila européer och engagerar sig i representation av medborgarintressen gentemot EU:s institutioner.
  • Open Knowledge Sweden. Sverige. Arbetar inom områdena öppen kunskap, medborgerlig delaktighet och öppna data. Bedriver forskning och policyrelaterat arbete.
  • ”Public Participation Foundation”, Lettland. Gräsrotsorganisation som arbetar inom området medborgerligt digitalt deltagande genom att utveckla digitala verktyg för bättre medborgerlig delaktighet.
  • ECIT Foundation– European Citizens rights, Involvement and Trust, Belgien. En ungdomsdriven tankesmedja som fokuserar på frågor som rör europeiskt medborgarskap, arbetar med en rad olika intressenter för att säkerställa att europeiskt medborgarskap blir mer än summan av dess delar.

Plattform (under utveckling): https://open2vote.eu/eiropa/bills?lang=en 

Kontakta mig (Alina Östling) på om ni har några frågor: alina@okfn.se