Utlandssvenskarnas behov lyftes inför utredning om e-recept

Tydlighet kring vad man kan förvänta sig av tjänsten, hög informationsnivå bland vårdpersonal som föreskriver recept och att identifiering kan ske på ett säkert sätt samtidigt som hänsyn tas till inaktiva personnummer eller avsaknad av e-legitimation. Vi har synliggjort utlandssvenskarnas behov i den pågående utredningen av e-recept inom EES.

Socialdepartementet har tillsatt en utredning som ska behandla frågan om föreskrivning och expediering av elektroniska recept inom EES (S 2020:10). Utredningen leds av den särskilda utredaren Catarina Andersson Forsman, tidigare generaldirektör på Läkemedelsverket.  

Utredaren ska bland annat kartlägga de olika delarna i läkemedelsprocessen samt beskriva vilket ansvar som berörda aktörer har när e-recept utfärdade i andra EES-länder ska expedieras i Sverige och hur e-recept utfärdade i Sverige ska expedieras i andra EES-länder.

I ett möte med utredningssekreterarna Evelina Kaarme och Sarah Svenblad fick Svenskar i Världen under gårdagen en möjlighet att bidra med utlandssvenskarnas behov och perspektiv till utredningen.

Under det timslånga mötet lyfte vi bland annat följande viktiga aspekter:

  • Det måste göras tydligt vad man som utlandssvensk kan förvänta sig av tjänsten.
  • Det kommer att krävas en genomgående hög informationsnivå bland vårdpersonal som föreskriver recept till utlandssvenskar kring exempelvis kostnader som kan skilja sig åt länderna emellan.
  • Att identifiering av personen måste kunna göras på ett sätt som tar hänsyn till att utlandssvenskens personnummer kan vara inaktivt eller att svensk e-legitimation saknas. Detta kommer att vara en viktig aspekt även när samtycke ska ges för att uppgifterna om recept ska vara tillgängliga utanför Sverige.

Vi är medvetna om att utredningen begränsas till att täcka EES-länder, men vi underströk ändå vikten av att bredda scoopet då världen är större än EES.

Svenskar i Världens formella remissyttrande kommer att skickas när utredningen är klar. Utredaren ska lämna in betänkandet vid årsskiftet.

Här kan du läsa hela utredningsdirektivet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/08/dir.-202080/

Foto: Svenskar i Världen

Läs mer om

,