UHR: Ny omräkningstabell tidigast juni 2023  

UHR har nu återkopplat till Svenskar i Världen gällande myndighetens analyser av amerikanska betyg i samband med ansökan till högre utbildning i Sverige. Vi har arbetat på frågan sedan våren 2021. 

Tuula Kuosmanen, avdelningschef på avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor på Universitets- och högskolerådet (UHR) har nu återkopplat till oss gällande myndighetens arbete med en ny omräkningstabell för amerikanska high school-betyg till det svenska betygssystemet.   

UHR har under 2022 genomfört två fördjupade analyser av amerikanska betyg i samband med ansökan till högre utbildning i Sverige. Gymnasiebetyg från USA visar på en stor variation. Det finns inga enhetliga bestämmelser kring betygsskalor och poängssystem.  

Enligt UHR använder vissa skolor ett viktat GPA (weighted grade point average) där betygsmedelvärdet viktas beroende på kursens svårighetsgrad medan andra skolor inte använder detta. En del skolor räknar om skolans egen skala, till exempel skala 60-100, till ett viktat och eller oviktat GPA i skala 1-4. Vidare har en del elever inte gått alla år i high school utan har bytt skolform under gymnasietiden.  

UHR har fått tillgång till statistik från National Center for Education Statistics, NCES, för 2019. Den statistiken ska nu jämföras med svensk elev- och sökandestatistik. När jämförelserna är gjorda kan UHR se vilka justeringar som kan behöva göras i omräkningstabellerna för high school-betyg. I den mån det finns nationell, officiell statistik över ett lands betygsfördelning är det utgångspunkten för UHR:s omräkning.

Arbetet med den statistiska jämförelsen från NCES och svensk elev- och sökandestatistik pågår under vintern/våren 2022–2023. Förslagen remitteras därefter till lärosäten och andra intressenter. UHR:s styrelse kan tidigast juni 2023 besluta om ny omräkningstabell.  

Här kan du läsa om Svenskar i Världens olika initiativ för att få myndigheten att göra en ny omräkningstabell.