Delta i vårt upprop mot slopad garantipension!

Närmare 58 000 pensionärer bosatta utomlands blir vid årsskiftet av med sin garantipension. Beslutet drabbar en redan utsatt målgrupp och kommer att få förödande konsekvenser. Detta vill Svenskar i Världen förhindra. Vi har därför initierat ett upprop som du gärna får delta i.

Den 22 juni beslutade riksdagen att rätten att ta med garantipension utanför Sverige upphör från och med januari 2023. Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för personer som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Efter en EU-dom 2017 klassas garantipensionen som en minimiförmån. En minimiförmån betalas endast ut till personer som är bosatta i det land som beviljar förmånen. Att pensionärer bosatta utomlands har kunnat ha kvar rätten till garantipensionen beror på att Sverige har lutat sig tillbaka mot en tillfällig lag som nu upphör. 

Under årets valkampanj tog partiledarna alla tillfällen i akt att göra en poäng av hur ansvarstagande de är genom att låta pensionärerna få mer i plånboken. Taktiskt nog valde samma politiker att inte skylta med att närmare 58 000 pensionärer helt skulle bli av med sin garantipension.  

Totalt bor 57 697 pensionärer med garantipension i ett annat EU/EES-land. Dessa personer har nu fått information från Pensionsmyndigheten om att garantipensionen upphör, och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Förtvivlade kontaktar de Svenskar i Världen och berättar att de inte kommer att kunna köpa mediciner, betala räkningar och hyran. Många har sett utlandsboendet som sin enda chans att klara vardagen eftersom levnadskostnaderna i många länder är väsentligt lägre än i Sverige. Att flytta tillbaka till Sverige är för de flesta inte ett alternativ. Inte alla länder kommer att kunna erbjuda ett motsvarande bidrag och många är därför djupt förtvivlade då de inte ser någon möjlig väg framåt. 

Svenskar i Världen anser att en person som uppfyller förmånskraven för garantipension och garantipension till omställningspension inte bör blir fråntagen denna rätt. Vår åsikt finns dokumenterad i Regeringens proposition 2021/22:99. 

Håller du med oss? I så fall får du gärna skriva under vårt upprop! Du gör det enkelt här.

Vårt mål med namninsamlingen är att lämna över den till äldre- och socialförsäkringsministern i samband med ett möte då vi vill diskutera en lösning på problemet.

Här kan du läsa mer om våra olika initiativ i frågan.