Drabbade pensionärer får i dagarna besked om att garantipensionen upphör

Tiden rinner ut för de pensionärer som idag får garantipension utbetalad i ett annat EU/EES-land. Från och med årsskiftet räknas garantipensionen som en minimiförmån och betalas endast ut till personer som bor i länder som beviljar förmånen. Beskedet skickas i dagarna till de drabbade. Med anledning av beslutet anordnar Svenskar i Världen en Livefika med Pensionsmyndigheten i oktober. 

Genom att Sveriges riksdag i juni röstade igenom beslutet att svenska pensionärer bosatta utomlands inte längre har rätt att få garantipension drogs mattan undan för drygt 57 000 pensionärer. I dagarna skickar Pensionsmyndigheten ut beskedet till de drabbade.  

Svenskar i Världen har arbetat med frågan i flera år, och hela tiden kommunicerat att detta beslut kommer att drabba en redan utsatt målgrupp hårt. I samband med att beslutet togs skrev vi ett öppet brev till Socialförsäkringsministern. Trots påstötningar har vi ännu inte fått återkoppling. 

– Sedan beslutet togs har ett stort antal förtvivlade pensionärer och anhöriga till de drabbade hört av sig till oss. De undrar om det finns något rättsligt som kan göras för att häva beslutet, och anhöriga lyfter till och med farhågan om självmord. Det är såklart helt förfärligt, säger Svenskar i Världens generalsekreterare Cecilia Borglin. 

Flest drabbade bor i Finland

Den siffra över antal drabbade som Svenskar i Världen tidigare har fått information om var 47 000. Nu uppger Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande att det bor hela 57 697 personer med garantipension i ett annat EU/EES-land. Flest drabbade bor i Finland (23 146) följt av Norge (6 864) och Tyskland (5 585).  

– De pensionärer som får brevet har möjlighet att lämna synpunkter på vår uppgift om bosättningsland inom 30 dagar. Om vi inte får in någon synpunkt så fattar vi beslut i december utifrån de uppgifter vi har, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten i pressmeddelandet. 

Livefika med Pensionsmyndigheten den 25 oktober 

Den 25 oktober anordnar Svenskar i Världen en Livefika med Pensionsmyndigheten där experter kommer att besvara medlemmarnas frågor. Fokus kommer att ligga på garantipensionen, men det finns såklart möjlighet att ställa andra frågor också.  

Livefika med Pensionsmyndigheten är exklusiv för våra medlemmar. Du anmäler dig genom att mejla till sviv@sviv.se. Skriv ”Livefika med Pensionsmyndigheten” i ämnesraden. Har du en fråga du vill ställa får du gärna skriva ner den i samband med din anmälan. 

Datum: 25 oktober 
Tid: 10.00-10.45 svensk tid 

Ännu inte medlem? Det blir du enkelt här.  

Fakta från Pensionsmyndigheten

  • Du som har rätt till garantipension i september 2022 får fortsatt utbetalning fram till och med december 2022. 
  • Boende utanför Sverige som ansöker om garantipension nybeviljas inte garantipension från och med den 1 oktober 2022. 
  • Om du planerar att bosätta dig utomlands och det påverkar pensionen från och med oktober, det vill säga om du flyttar den 1 september 2022 eller senare, så får du inte ta med garantipensionen. Om du flyttar före den 1 september kan du få ta med garantipensionen och få den utbetald till och med december. 

Här kan du läsa mer om garantipensionen och det arbete Svenskar i Världen har gjort i frågan.