SVENSKAR I VÄRLDENS ÅRSMÖTE 2022 OCH MOTTAGNING PÅ UD

Svenskar i Världens årsmöte 2022

Datum: 25 augusti 2022. 
Tid: 13.00-14.15, svensk tid (CET). Registrering sker kl. 12.45. 
Fysiskt deltagande: Storgatan 19, Näringslivets hus i Stockholm. OBS! Begränsat antal platser. 
Digitalt deltagande: Zoomlänk skickas ut några dagar före årsmötet till de medlemmar som anmäler att de ska delta digitalt. 

Deltagare 
Endast medlemmar har möjlighet att närvara, en röst per person. Medlemskap kan lösas i samband med anmälan till årsmötet. Partner till Svenskar i Världen har rösträtt, en röst per organisation. Meddela kansliet i förväg vem som företräder organisationen. 

Mottagning på UD

Datum: 25 augusti 2022. 
Tid: 15.30-17.00. Insläpp från kl. 15.20. 
Plats: Galleriet och Blå Salongen, UD, Gustav Adolfs torg 1, Stockholm

Deltagare 
Endast medlemmar har möjlighet att närvara. 
OBS! Svenskt eller internationellt ID-kort/pass krävs för identifiering. 

OBS! Efterfrågan att delta på mottagningen på UD har varit stor, och vi har därför nått maxgränsen gällande antalet gäster. Vill du skriva upp dig på reservlistan så kontakta oss snarast på ekonom@sviv.se.
 

TILLHÖRANDE DOKUMENT

Kallelse inklusive dagordning
Verksamhetsberättelse 2021
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021
Valberedningens förslag till styrelse, valberedning och revisorer
CV Mats Sundin
Förslag på stadgeändring
Stadgar