Bättre och tydligare information till utlandssvenskar

För tjugo år sedan flyttade Jenny Ekelund till Storbritannien och idag bor hon i Hartfordshire med sina barn. Jenny Ekelund har tidigare röstat från utlandet men säger att det svårt som utlandssvensk att få en övergripande bild av den svenska politiken och vad som sker i landet, detta måste man själv ta reda på långt innan valet drar igång i Sverige.

  • Namn: Jenny Ekelund
  • Bosatt: Storbritannien
  • Antal utlandsröstningar: Har röstat från utlandet tidigare

Bristfällig information om utlandsröstning och svårigheter att få en överblick kring det politiska klimatet och de politiska partierna i Sverige är några av de hinder som Jenny Ekelund, svensk bosatt i England, nämner inför det svenska valet.

Som svensk i utlandet gäller det själv att ha koll, när valrörelsen drar igång på riktigt i Sverige, ja då ska vi utlandssvenskar redan ha bestämt oss i och med att vi måste rösta rätt långt i förväg.  

Jenny flyttade till Storbritannien 2002 och har nu, nästan på dagen, varit utlandssvensk i 20 år. Hon jobbar och bor med sina två barn i en mindre stad i Hartfordshire strax utanför London. Om mindre än två veckor ska hon flytta in i ett nytt hus – Jenny berättar dock att det var nära att hon gick miste om husaffären tidigare i år med anledning av den svenska passhanteringen i landet: 

-  I Storbritannien finns det inga personnummer utan det är id-handling som gäller. För mig och många andra, som inte endast behöver passet för att resa, har det varit väldigt jobbigt med passhanteringsfrågan. Jag väntade i över sex månader på en passtid och det var nära ögat att mitt pass hann gå ut, vilket skulle innebära att jag inte skulle kunna köpa en ny bostad. Tre dagar innan så hade jag sådan tur i ”passlotteriet” och fick plötsligt en passtid några dagar senare vid ambassaden i London. 

Möjligheten att förnya sitt pass är en viktig fråga för Jenny och många andra utlandssvenskar bosatta i Storbritannien och hon berättar att frågan diskuteras flitigt i olika Facebook-grupper för utlandssvenskar. En annan aktuell fråga är information om utlandsröstning inför valet, där Jenny tycker att informationen kan förbättras avsevärt: 

-  Om jag inte varit med i Facebook-grupper och sett Svenskar i Världens enkät så hade jag inte ens vetat om att det var val, än mindre när. 

Jenny berättar att hon har röstat från utlandet tidigare men att det gäller att man håller koll på allting själv. Under de senaste åren har hon inte fått hem brevröstningsmaterialet i tid och gissar att det beror på att myndigheterna inte har uppdaterat hennes adress. Oftast får hon ingen information alls inför ett val, men i år hade Moderaterna skickat hem en pamflett till henne. Däremot hade de inte skickat med någon information om hur man brevröstar. 

Utöver bristfällig information säger Jenny att det är svårt att få en överblick om vad som händer i Sverige och därmed även hur det politiska klimatet ser ut: 

-   Jag följer inte nyheter från Sverige dagligen utan går in ibland och försöker läsa på. Min upplevelse är att man får information om temporära och särskilda nyheter men att det är svårt att få en övergripande bild om vad som händer i landet. Då förlitar man sig istället på vad familj och vänner säger, men det ger ju en vinklad bild. 

Under Jennys tid som utlandssvensk har nya partier tillkommit och hon anser att det är svårt att hänga med i partiernas utveckling och hur de har förändrats över tid. Att gå in på partiernas egna hemsidor ger heller inte så många svar, mer än att man kan få reda på mer om vad ett visst parti tycker i en särskild valfråga. Jenny brukar även göra flera valbarometrar inför val men de är oftast väldigt nischade på specifika sakfrågor: 

-  Ibland kan man som utlandssvensk fnissa lite när man gör de svenska valbarometrarna och tänka ’jaha, är det här en stor fråga i Sverige’… Som utlandssvensk boende i Storbritannien har jag med mig andra perspektiv och tycker ofta att svenska politiker diskuterar detaljfrågor utan att ta tag i de stora frågorna. Det är lite som att de pratar om smulorna men inte hur man bakar en kaka, säger hon och skrattar. 

Text av: Hanna Waerland-Fager

Ny Rapport om Utlandssvenskar och Valet 2022

Detta är en del utav rapporten ”Glöm inte bort oss! – Hur ökar vi valdeltagandet bland utlandssvenskar?”. Rapporten är skriven av Hanna Waerland-Fager (ansvarig), Adrian Stymne och Carolina Svernlöv. Samtliga sitter i Svenskar i Världens styrelse.

Läs mer om rapporten här: https://www.sviv.se/blog/2022/08/dn-insandare-konkreta-forslag-for-en-enklare-rostning/