Är du anmäld till röstlängden med fullständig adress?

Inför riksdagsvalet 2018 skickade Valmyndigheten ut ca 149 000 utlandsröstkort till svenska medborgare i utlandet. Enligt Valmyndigheten ligger motsvarande siffra i år på ca 160 000. För att Valmyndigheten ska kunna skicka ut utlandsröstkort krävs en fullständig adress.

Utlandsröstkorten börjar skickas ut ungefär två månader före valdagen, och ska senast ha skickats till dig den 23 juli. Röstkortet kan användas vid brevröstning eller vid röstning på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat. För att du ska få utlandsröstkortet måste du ha en uppdaterad adress hos Skatteverket.

De som är folkbokförda utomlands och står med i röstlängden får ett utlandsröstkort, såväl som material för brevröstning, skickat till sig. Utlandsröstkorten kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsulat. För att få utlandsröstkortet och brevröstningsmaterialet är det viktigt att du uppdaterar din adress hos folkbokföringen på Skatteverket i Sverige. Detta gäller om du har flyttat, eller anmäler dig till röstlängden igen.

Är du osäker på om du är anmäld till röstlängden kan du kontakta Skatteupplysingen.

Vill du anmäla dig till röstlängden eller uppdatera din adress kan du läsa mer här.

Om din adress inte är fullständig kan Valmyndigheten inte skicka ut röstkort. Du som inte fått material skickat till dig kan fortfarande rösta på ambassaden eller konsulatet eller genom att skicka en brevröst. Läs mer om hur du röstar som utlandssvensk här.