Så här röstar du

I de svenska riksdagsvalen och EU-valen kan alla röstberättigade utlandssvenskar rösta genom brevröstning eller förtidsrösta på de utlandsmyndigheter som ordnar röstmottagning.

Den 11 september 2022 är det riksdagsval i Sverige och även du som bor utomlands kan därmed rösta.

Svenskar i Världen har länge arbetat för att valdeltagandet bland utlandssvenskar ska öka. I senaste valet var det drygt 40 procent av utlandssvenskarna som utnyttjade sin rösträtt. Vi hoppas att den siffran blir högre i valet 2022.

På denna sida har vi samlat ihop viktig information för dig som vill delta i valet 2022.

Infofilm från Valmyndigheten

Lathund om röstning för utlandssvenskar

Här har vi sammanställt en lathund över vad du bör ha koll på när du ska rösta utomlands.

Så här röstar du utomlands – lathund för dig som är utlandssvensk

Viktiga datum

23 juli: Senast detta datum skickas röstkorten ut till röstberättigade utlandssvenskar.

28 juli: Denna dag får utlandssvenskar som tidigast skicka sin brevröst.

12 augusti: Sista dagen att omregistreras i röstlängden. För att omregistreringen ska vara giltig måste Skatteverket ha din anmälan idag.

18 augusti: Nu får röstberättigade utlandssvenskar börja rösta på ambassader och konsulat i utlandet. Öppettider och datum skiljer sig mellan länder, så glöm inte att kolla vad som gäller där du bor.

10 september: Röster som tagits emot på svenska ambassader och konsulat bör vara framme hos Valmyndigheten.

11 september: Valdagen i Sverige. Från utlandet får du inte rösta på själva valdagen utan du måste förtidsrösta senast dagen innan.

12 september: Sista dagen som en brevröst kan tas emot hos Valmyndigheten.

Anmäl dig till röstlängden

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Anmälan till röstlängden ska in senast 12 augusti 2022.

Röstlängden upprättas 30 dagar innan valet. Står du i röstlängden kommer det gå smidigare för dig att rösta. Som utlandssvensk går det dock att rösta från utlandet även om du inte står med i röstlängden. En inkommen röst från utlandet räknas då som en anmälan till röstlängden och rösten räknas i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen. Röstar du på ambassad eller konsulat kan de skriva ut ett nytt röstkort åt dig, eller fylla i ett adresskort.

Olika sätt att rösta på

Du kan antingen brevrösta eller rösta på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat som har röstmottagning. Det kan även finnas andra vallokaler i landet du befinner dig, exempelvis Svenska kyrkan. Tänk på att du aldrig kan rösta på själva valdagen i utlandet – du måste förtidsrösta.

Brevrösta

Ett särskilt färdigförpackat material innehåller valkuvert, valsedlar (blanka så att väljaren själv skriver partiets namn), ytterkuvert, omslagskuvert och noggranna instruktioner.

Brevröstningsmaterialet skickas till dig samtidigt med ditt röstkort om du står med i röstlängden och har en korrekt adress hos Skatteverket. Du ska ha fått materialet senast den 28 juli. Materialet kan också beställas från en kommun, en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat eller från Valmyndigheten. Brevrösten får göras i ordning tidigast 45 dagar innan valet och får inte skickas från Sverige. Har du inte fått brevröstningsmaterial? Du kan beställa från Valmyndigheten här

Rösta på ambassad eller konsulat

Som giltig id-handling gäller svenskt pass, svenskt id-kort eller lokal officiell legitimation. Om du har fått ett röstkort, ta med det så går röstningen smidigare. Valkuvert och valsedlar finns utlagda i röstningslokalen, men om du vill personrösta måste du själv beställa valsedlar med kandidatnamn direkt från respektive parti.

Kolla öppettiderna på din ambassad eller ditt konsulats hemsida innan du ska rösta.

Hitta din närmaste vallokal här

Rösta i Sverige som utlandssvensk

Som utlandssvensk går det även bra att rösta i valet om du befinner dig i Sverige. I Sverige kan du både förtidsrösta och rösta på valdagen i din vallokal. Om du vet att du kommer befinna dig i Sverige i samband med valet kan du beställa ett nytt röstkort som går att använda för röstning Sverige. Det röstkort du får hemskickat till din adress utomlands kallas utlandsröstkort och går inte att rösta med i Sverige. OBS: Du måste vara inskriven i röstlängden för att kunna rösta i Sverige: se stycket om röstlängden längre upp på sidan för mer information. Läs mer om hur du röstar i Sverige här.  

Ditt röstkort

Utlandsröstkorten börjar skickas ut ungefär två månader före valdagen, och ska senast ha skickats till dig 23 juli. Röstkortet kan användas vid brevröstning eller vid röstning på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat. För att du ska få utlandsröstkortet måste du ha en uppdaterad adress hos Skatteverket. 

De som är folkbokförda utomlands och står med i röstlängden får ett utlandsröstkort, såväl som material för brevröstning, hemskickat på posten. Utlandsröstkorten kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsulat. För att få utlandsröstkortet och brevröstningsmaterialet är det viktigt att du uppdaterar din adress hos folkbokföringen på Skatteverket i Sverige om du har flyttat, eller anmäler dig till röstlängden igen om det har gått tio år sedan sist.

Kom ihåg!

  • Anmäl dig vart tionde år till Skatteverket om du vill stå kvar i röstlängden.
  • Ta med id-handling när du röstar på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat.
  • Har du ett röstkort – ta med det för en smidigare röstning.
  • Vill du personrösta – skaffa valsedlar från respektive parti i god tid.
  • En brevröst får göras i ordning tidigast 45 dagar innan valet men bör skickas i god tid.
  • Röstmottagningen vid ambassader och konsulat börjar tidigast 24 dagar före valdagen och avslutas vid olika tidpunkter i olika länder, beroende på att rösterna ska hinna transporteras till Sverige.
  • Du kan rösta även om du inte står med i röstlängden – en inkommen röst räknas som en anmälan till röstlängden och rösten räknas i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.
  • Du kan inte rösta i utlandet på valdagen.