Svenskar i Världens representanter ökar samarbetet i Storbritannien

Den 9 februari bjöd Sveriges ambassad i Storbritannien in till ett möte i London för att träffa svenska lokala aktörer i landet. Svenskar i Världens representanter var på plats.

Svenskar i Världens representanter i London, Anneli Pinchard och Maria Karlsson bjöds in till ambassaden för att presentera Svenskar i Världens pågående verksamhet för Sveriges ambassadör i London, Mikaela Kumlin Granit. Med på mötet fanns även representanter för Business Sweden, Svenska Handelskammaren i Storbritannien, Svenska skolan i London, Svenska kyrkan i London samt Visit Sweden.  

Möjliga samarbeten framåt

Det var ett mycket trivsamt och informellt möte där deltagarna informerade om sina respektive organisationer och blickade framåt inför kommande aktiviteter där många gemensamma beröringspunkter hittades, inte minst det kommande riksdagsvalet i Sverige. Det diskuterades om möjliga samarbeten organisationerna emellan för att förmedla praktisk information om hur man röstar från utlandet.

Anneli Pinchard och Maria Karlsson informerade att Svenskar i Världen under våren kommer att anordna Livefika Valspecial med samtliga riksdagspartier. I dessa kommer företrädare för respektive riksdagsparti att intervjuas under 30 minuter över Zoom. Intervjun baserar sig på frågor från Svenskar i Världens medlemmar.

Nya sätt att nå utlandssvenskar

Deltagarna tittade också i backspegeln och kunde konstatera att trots den svåra pandemin har organisationerna snabbt lyckats ställa om och hittat nya sätt att nå ut till utlandssvenskar genom den digitala utvecklingen och digitala event, så även Svenskar i Världen.

Representanterna berättade att Svenskar i Världen har lyckats locka många deltagare till organisationens digitala event och fått ett starkt engagemang och intresse på kuppen. Eftersom de digitala eventen kan planeras in under olika tider på dygnet så att det bättre passar in med utlandssvenskarnas lokala tider och vissa event spelas in, så har Svenskar i Världen nått ut till en bredare publik. På Svenskar i Världens Livefika som är exklusiva för medlemmar kan deltagarna ställa sina frågor om dödsfall utomlands, begravning, familjejuridik, skatter och socialförsäkringssystemet direkt till experter från Fonus, Familjens Jurist och Grant Thornton.  

– Det var väldigt roligt och givande att träffa alla. Vi fick med oss ny härlig energi och värdefulla kontakter, kommenterar Anneli Pinchard och Maria Karlsson mötet.

Läs mer om valet och Livefika Valspecial här.

Läs mer om vårt kommande Livefika med Grant Thornton om skatte- och socialförsäkringsfrågor här.

Följ gärna svenska ambassaden i London på sociala medier för att hålla er uppdaterade om konsulära frågor, svensk kultur, relationen mellan Sverige och Storbritannien, m.m:

Facebook: Embassy of Sweden in London
Instagram: SwedeninUK
Twitter: SwedeninUK
LinkedIn: Embassy of Sweden London, UK