Jämställdhetsinitiativ i Singapore ledde till dubblerad pappaledighet

Nytt initiativ för jämställdhet sjösatt av Svenska Handelskammaren i Singapore resulterade i att anställda vid svenska företag i Singapore nu får dubbelt så lång pappaledighet. 

Singapore utnämnde 2021 till The Year of Celebrating SG women för att lyfta fram kvinnors bidrag och framsteg i samhället. Inspirerad av detta lanserade Svenska Handelskammaren i Singapore tillsammans med sina medlemsföretag i december 2021 ett eget uppmärksammat initiativ för jämställdhet där fokus var att få männens perspektiv i en fråga som traditionellt ansetts vara en ”kvinnofråga”.  

Svenska Handelskammaren i Singapores initiativ gick ut på att samla in berättelser från män om deras syn på kvinnor och jämställdhet mellan könen. De över 100 berättelserna som publicerades i boken #candid visar att synen på kvinnor, könsbalansen och normer håller på att förändras.  

Dubbel pappaledighet 

Boken inspirerade i sin tur ett antal medlemsföretag hos Svenska Handelskammaren i Singapore att ingå ett löfte, kallad #doubleup för ökad jämställdhet. De nio multinationella medlemsföretagen – ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Bolon x The Andrews Group, Electrolux, H&M, Mentor Media, Oriflame och SKF – ingick ett löfte om att dubblera betald pappaledighet för sina anställda under 2022 och uppmanade andra företag att göra likadant. Anställda vid dessa företag i Singapore kommer under 2022 därmed att få fyra veckors betald föräldraledighet i stället för rådande två veckor.  

Initiativet har fått mycket medial uppmärksamhet i Singapore. Så här kommenterar Lisa Ferraton, vd för Svenska Handelskammaren i Singapore satsningen: 

– Vi inspirerades av de aktiviteter för jämställdhet som lanserades i Singapore i år och ville bidra till The Year of Celebrating SG Women. Med boken och löftet vill vi visa att vi står bakom insatser som arbetar för ett ännu mer jämställt och hållbart samhälle. 

Läs mer om initiativet här: www.100perspectives.com 

Här kan du läsa en tidigare artikel om Svenska Handelskammaren i Singapore: https://www.sviv.se/blog/2020/12/swedcham-singapore-bryter-ny-mark/ 

Läs mer om Svenska Handelskammaren i Singapore här: https://www.swedcham.sg/ 

Svenska Handelskammaren i Singapore är partner till Svenskar i Världen sedan 2014. 

Foto: Svenska Handelskammaren i Singapore

Läs mer om