SwedCham Singapore bryter ny mark under den pågående pandemin

Handel mellan Sverige och Singapore går långt tillbaka i tiden och landet är idag en av Sveriges största handelspartners inom APAC. Så gott som alla svenska multinationella företag finns på plats i Singapore, och många har sina regionala huvudkontor där. Här berättar Lisa Ferraton, vd på Handelskammaren i Singapore, om hur handelskammarens verksamhetsår har sett ut och hur pandemin har lett till nya spännande initiativ.

Sverige och Singapore har mycket gemensamt: små, smarta och innovativa nationer där internationell handel och samarbete över gränserna är viktigt för att behålla konkurrenskraften. Trots det senaste årets dramatiska händelser, där exempelvis Singapores och Sveriges strategier att bekämpa pandemin har varit väsensskilda, finns det inget som tyder på att samarbetet skulle avstanna. Singapores unika läge i Sydostasien kommer att fortsätta vara en viktig bas för svensk industri, och Singapores intresse för svenskt innovationstänkande kommer att fortsätta växa i och med landets fokus på ökad digitalisering av både offentlig och privat sektor.

Ett svenskt företagsforum har funnits i Singapore sedan 1980-talet. 2017 tog man initiativet till att bilda en svensk handelskammare, och denna kammare är i dag en plattform att räkna med för det svenska näringslivet på plats i Singapore. Vi är en oberoende och medlemsfinansierad organisation med ett enda uppdrag: att företräda och främja våra medlemsföretag i Singapore och regionen. Med över 40 event per år är SwedCham en av de mest aktiva internationella handelskamrarna i Singapore och de flesta svenska företag finns i vår medlemsbas.

Vi ville också påvisa hur djupt rotade våra svenska företag är i Singapore – många har varit här sedan 1970-talet.

Det senaste året har saknat motstycke – även för oss som handelskammare. Den 7 april 2020 inleddes Singapores så kallade “circuit breaker” – stay-at-home order – som varade till den 1 juni. Alla SwedChams event flyttades då över till Zoom, och där har vi fortsatt vår verksamhet under hela hösten. Singapores ansträngningar för att hindra samhällsspridningen är fortfarande rigorösa: De som får tillstånd att resa in i landet sätts i 14-dagars självfinansierad karantän, vilket gör att det nu i princip inte finns någon samhällsspridning alls inom landets gränser. Restriktionerna kommer dock med säkerhet att finnas kvar större delen av 2021. Det betyder att det kommer att dröja innan vi får uppleva större fysiska event på kammaren igen.

Så vad gör man då som handelskammare i detta läge? Vi började fundera på det här tillsammans med våra medlemmar under den pågående circuit breaker, och kom fram till att pandemin och dess konsekvenser faktiskt har gett oss en möjlighet att tänka helt nytt. Vi var många som tyckte att det var viktigt att i detta läge sträcka ut en hand utanför medlemsbasen, att satsa på något som bygger broar när det ekonomiska klimatet började bli minst sagt kyligt, tropikerna till trots. Vi funderade på om vi skulle visa vad “Swedishness” står för i ett större perspektiv? Dessa funderingar mynnade till slut ut i SESG (Sweden Singapore) ett initiativ som lanserades 12 november och som fått stor uppmärksamhet i Singapore. Initiativets budskap lyder: “In times of crisis, businesses should stand together” och består av tre projekt som vill visa att samarbete gör det lättare att ta sig ur en krissituation. Alla – små som stora företag – kan lära av varandra. Vi ville också påvisa hur djupt rotade våra svenska företag är i Singapore – många har varit här sedan 1970-talet. Här nedan kan ni se en kort film som introducerar SESG:

I det första projektet parades tolv svenska storföretag ihop med tolv lokala småföretag i en reklamkampanj som heter “The Advocate”. Den här unika kampanjen, som nu finns på 500 reklamtavlor och 13 bussar, lyfter fram entreprenörskap och småföretagande i Singapore och vill visa hur vi i kristider har mycket att lära av dess företrädare vad gäller flexibilitet, hårt arbete och effektivitet. Kampanjen The Advocate har utformats och genomförts av det svenska kreativa kollektivet Forsman & Bodenfors Singapore. Deras kreativitet har satt sin unika prägel på projektet, som ni ser i filmen ovan.

Handelskammaren i Singapore samarbetade med flera stora svenska företag för reklamkampanjen ”The Advocate”

Kampanjen syns just nu på över 500 reklamtavlor i Singapore

Fika4Good, vårt andra SESG projekt, bygger också på samarbete med småföretagare. Här erbjuder vi support och mentorskap till lokala företag. Det kan röra sig om digitaliseringsstrategier, brand management, HR frågor, finans, marketing eller andra utmaningar där våra svenska storföretag har både expertis och erfarenheter att dela med sig av. Att som entreprenör med små resurser få diskutera en utmaning med en brand director eller HR chef med specialisterfarenhet ger möjlighet till utveckling av nya idéer och vidgade vyer. De Fika4Good dialoger som redan satt igång har utvecklats i mycket positiv riktning för alla parter. Givetvis sker dessa möten som sig bör – över en fika.

Svenska fikaträffar runtom i Singapore för projektet Fika4Good

Vårt tredje SESG projekt, The Swedish Gig, fokuserar på att skapa praktik- och lärlingsplatser på svenska företag för lokal arbetskraft som drabbats hårt av de senaste månadernas lockdown i Singapore. Här stödjer vi ett statligt program som riktar sig till “mid-careerers” (25-40 år).

Förutom artiklar i den lokal pressen har både Singapores premiärminister och handelsminister berömt kampanjen i sociala medier.

Sedan lanseringen i november har SESG fått mycket uppmärksamhet i Singapore. Förutom artiklar i den lokal pressen har både Singapores premiärminister och handelsminister berömt kampanjen i sociala medier. Förutom den externa uppmärksamheten, känner vi också att vi som handelskammare har brutit ny mark. Våra medlemsföretag har fått en mängd nya kontakter bland lokala aktörer och detta har gett ny, positiv energi till vår organisation. Vi har haft fantastisk support från flera lokala myndigheter, som Singapore’s Economic Developmen Board (EDB) och Enterprise Singapore, samt förstås från våra Team Sweden partners Svenska Ambassaden i Singapore och Business Sweden.

Genom SESG har vi kopplat samman stora och små företag som kanske inte verkar ha något som helst gemensamt vid en första anblick. Det har dock visat sig att när man skapar oväntade möten kan vad som helst hända. Jag tror inte någon som har varit med på den här resan har lämnats oberörd och jag är stolt över våra medlemmars engagemang. Vi behöver alla hjälpas åt i den här omstartsprocessen som pandemin har försatt oss i.

Här kan du hitta mer information om SESG: www.sesg.info

Lisa Ferraton, vd på Svenska Handelskammaren i Singapore

Läs mer om

,