Problem med vaccinationsbevis för utlandssvenskar

Svenska medborgare som vaccinerat sig utanför Europa riskerar att stöta på problem om de vill ha ett covidbevis från Sverige. Inte heller kan de registreras i det nationella vaccinationsregistret.

De svenska medborgare som har fått vaccin mot covid-19 i ett land utanför EU löper stor risk att bli utan ett covidbevis från E-hälsomyndigheten. Därmed kan de inte resa till länder som kräver covidbevis utfärdade inom EU, eller komma in på restauranger och andra evenemang som kräver motsvarande.

För att understryka den problematik som uppstått och fortfarande uppstår för många utlandssvenskar i frågan om vaccin och covidbevis har Svenskar i Världen skickat en skrivelse till E-hälsomyndigheten som ett inspel till den förstudie som ska göras. Läs mer här.

I dagens Svenska Dagbladet kan man läsa om 17-åriga Nathalie som under våren var utbytesstudent i USA där hon vaccinerades med två doser av Pfizers vaccin. Men då hennes vaccinering inte registrerats i Sverige kan hon kan inte heller ladda ner ett covidbevis från E-hälsomyndigheten. Om du prenumererar på SvD kan du läsa artikeln i sin helhet här.

Foto: Pixabay.com